Skip to main content

TEXT 53

VERŠ 53

Texto

Verš

nāhaṁ vedair na tapasā
na dānena na cejyayā
śakya evaṁ-vidho draṣṭuṁ
dṛṣṭavān asi māṁ yathā
nāhaṁ vedair na tapasā
na dānena na cejyayā
śakya evaṁ-vidho draṣṭuṁ
dṛṣṭavān asi māṁ yathā

Palabra por palabra

Synonyma

na — jamás; aham — Yo; vedaiḥ — mediante el estudio de los Vedas; na — nunca; tapasā — mediante verdaderas penitencias; na — nunca; dānena — mediante la caridad; na — nunca; ca — también; ijyayā — mediante la adoración; śakhyaḥ — es posible; evam-vīdhaḥ — así; draṣṭum — ver; dṛṣṭavān — viendo; así — tú estás; mām — a Mí; yathā — como.

na — nikdy; aham — Ja; vedaiḥ — štúdiom Ved; na — nikdy; tapasā — prísnym pokáním; na — nikdy; dānena — dobročinnosťou; na — nikdy; ca — i; ijyayā — uctievaním; śakyaḥ — je možné; evam-vidhaḥ — takto; draṣṭum — uzrieť; dṛṣṭavān — vidiaci; asi — si; mām — Mňa; yathā — ako.

Traducción

Překlad

La forma que estás viendo con tus ojos trascendentales no se puede entender simplemente mediante el estudio de los Vedas, ni por el hecho de someterse a severas penitencias, dar caridad o adorar. Esos no son los medios por los que alguien Me puede ver tal como soy.

Táto podoba, ktorú vidíš svojimi transcendentálnymi očami, nemôže byť pochopená prostým štúdiom Ved, tvrdým pokáním, dobročinnosťou ba ani uctievaním. Týmito spôsobmi ma nikto nemôže uzrieť takého, aký Som.

Significado

Význam

Kṛṣṇa apareció primero ante Sus padres, Devakī y Vasudeva, en Su forma de cuatro manos, y luego se transformó y adoptó la forma de dos manos. Este es un misterio muy difícil de entender para aquellos que son ateos o que están desprovistos de servicio devocional. A los eruditos que tan solo han estudiado la literatura védica por medio del conocimiento gramatical o de las cualidades académicas, no les es posible entender a Kṛṣṇa. Ni tampoco pueden entenderlo a Él las personas que van al templo de una manera oficial a ofrecer su adoración. Ellas hacen su visita, pero no pueden entender a Kṛṣṇa tal como es Él. A Kṛṣṇa se lo puede entender únicamente a través de la senda del servicio devocional, tal como el propio Kṛṣṇa lo explica en el siguiente verso.

Kṛṣṇa sa najprv zjavil Svojím rodičom Vasudevovi a Devakī v štvorrukej podobe a potom sa premenil na batoľa s dvoma rukami. Tento zázrak veľmi ťažko pochopia ateisti alebo tí, ktorí nenasledujú zásady oddanej služby. Učenci, ktorí preštudovali Vedy, nemôžu poznať Kṛṣṇu na základe svojich lingvistických vedomostí alebo akademických kvalifikácií. Práve tak Ho nemôžu poznať ľudia, ktorí sa občas chodia pomodliť do kostola, mešity alebo chrámu. Títo ľudia síce navštevujú chrámy, no v skutočnosti nemôžu pochopiť Kṛṣṇu takého, aký je. Kṛṣṇa môže byť poznaný jedine prostredníctvom oddanej služby, čo bude vysvetlené Ním samotným v nasledujúcom verši.