Skip to main content

TEXT 19

TEXT 19

Texto

Tekst

anādi-madhyāntam ananta-vīryam
ananta-bāhuṁ śaśi-sūrya-netram
paśyāmi tvāṁ dīpta-hutāśa-vaktraṁ
sva-tejasā viśvam idaṁ tapantam
anādi-madhyāntam ananta-vīryam
ananta-bāhuṁ śaśi-sūrya-netram
paśyāmi tvāṁ dīpta-hutāśa-vaktraṁ
sva-tejasā viśvam idaṁ tapantam

Synonyms

Synonyms

anādi — sin principio; madhya — sin medio; antam — sin fin; ananta — ilimitado; vīryam — glorias; ananta — ilimitados; bāhum — brazos; śaśi — la Luna; sūrya — el Sol; netram — ojos; paśyāmi — veo; tvām — Tú; dīpta — ardiente; hutāśa-vaktram — fuego que Te sale de la boca; sva-tejasā — por Tu resplandor; viśvam — el universo; idam — este; tapantam — calentando.

anādi — uden begyndelse; madhya — midte; antam — eller ende; ananta — uendelige; vīryam — hvis herligheder; ananta — uendelige; bāhum — hvis arme; śaśi — Månen; sūrya — og Solen; netram — hvis øjne; paśyāmi — jeg ser; tvām — Dig; dīpta — flammende; hutāśa-vaktram — med ild, der kommer ud af Din mund; sva-tejasā — gennem Din udstråling; viśvam — univers; idam — dette; tapantam — brænder.

Translation

Translation

Tú no tienes origen, intermedio ni fin. Tu gloria es ilimitada. Tú tienes innumerables brazos, y el Sol y la Luna son Tus ojos. Te veo con un fuego ardiente que Te sale de la boca, quemando todo este universo con Tu propio resplandor.

Du har ingen oprindelse, og du er uden midte eller ende. Din pragt er ubegrænset. Du har talløse arme, og Solen og Månen er Dine øjne. Jeg ser Dig med en flammende ild komme ud af Din mund, imens Du svider hele universet med Din stråleglans.

Purport

Purport

El alcance de las seis opulencias de la Suprema Personalidad de Dios no tiene límite. Aquí y en muchos otros lugares ocurre una repetición, pero, según las Escrituras, la repetición de las glorias de Kṛṣṇa no es una debilidad literaria. Se dice que en un momento de confusión, de asombro o de gran éxtasis, se repiten las mismas cosas una y otra vez. Eso no es un defecto.

FORKLARING: Der er ingen grænser for udstrækningen af Guddommens Højeste Personligheds seks overdådigheder. Både her og mange andre steder støder vi på gentagelser, men ifølge skrifterne er gentagelse af Kṛṣṇas herligheder ingen litterær svaghed. Det siges, at under forvirring, forundring eller stor ekstase bliver de samme ting gentaget igen og igen. Det er ikke en fejl.