Skip to main content

TEXT 18

TEXT 18

Texto

Verš

tvam akṣaraṁ paramaṁ veditavyaṁ
tvam asya viśvasya paraṁ nidhānam
tvam avyayaḥ śāśvata-dharma-goptā
sanātanas tvaṁ puruṣo mato me
tvam akṣaraṁ paramaṁ veditavyaṁ
tvam asya viśvasya paraṁ nidhānam
tvam avyayaḥ śāśvata-dharma-goptā
sanātanas tvaṁ puruṣo mato me

Synonyms

Synonyma

tvam — Tú; akṣaram — el infalible; paramam — supremo; veditavyam — para comprenderse; tvam — Tú; asya — de este; viśvasya — universo; param — supremo; nidhānam — base; tvam — Tú eres; avyayaḥ — interminable; sāśvata-dharma-goptā — sustentador de la religión eterna; sanātanaḥ — eterno; tvam — Tú; puruṣaḥ — la Personalidad Suprema; mataḥ me — esa es mi opinión.

tvam — Ty; akṣaram — neměnný; paramam — nejvyšší; veditavyam — mající být poznán; tvam — Ty; asya — tohoto; viśvasya — vesmíru; param — nejvyšší; nidhānam — základ; tvam — Ty; avyayaḥ — nevyčerpatelné povahy; śāśvata-dharma-goptā — udržovatel věčného náboženství; sanātanaḥ — věčný; tvam — Ty; puruṣaḥ — Nejvyšší Osobnost; mataḥ me — to je mé mínění.

Translation

Překlad

Tú eres el objetivo supremo primario, el supremo lugar de soporte de todo este universo. Tú eres inagotable y lo más antiguo que existe. Tú eres el sustentador de la religión eterna, la Personalidad de Dios. Esa es mi opinión.

Jsi nejvyšší a prvotní cíl. Jsi konečné místo spočinutí celého tohoto vesmíru, Tvé existence neubývá a jsi také nejstarší. Jsi Osobnost Božství, udržovatel věčného náboženství. To je mé mínění.