Skip to main content

TEXT 7

VERŠ 7

Texto

Verš

asmākaṁ tu viśiṣṭā ye
tān nibodha dvijottama
nāyakā mama sainyasya
saṁjñārthaṁ tān bravīmi te
asmākaṁ tu viśiṣṭā ye
tān nibodha dvijottama
nāyakā mama sainyasya
saṁjñārthaṁ tān bravīmi te

Palabra por palabra

Synonyma

asmākam — nuestro; tu — pero; viśiṣṭāḥ — especialmente poderoso; ye — los cuales; tān — ellos; nibodha — sólo observa, entérate; dvija-uttama — el mejor de los brāhmaṇas; nāyakāḥ — capitanes; mama — mi; sainyasya — de los soldados; saṁjñā-artham — para información; tān — ellos; bravīmi — estoy hablando; te — a ti.

asmākam — naši; viśiṣṭāḥ — obzvlášť silní; ye — ktorí; tān — tých; nibodha — všimni si; dvija-uttama — ó, najlepší z brāhmaṇov; nāyakāḥ — velitelia; mama — moji; sainyasya — vojakov; saṁjñā-artham — pre tvoju informáciu; tān — ich; bravīmi — hovorím; te — tebe.

Traducción

Překlad

Mas, para tu información, ¡oh, el mejor de los brāhmaṇas!, permíteme hablarte de los capitanes que están especialmente capacitados para dirigir mi fuerza militar.

Ó, najlepší z brāhmaṇov, dovoľ mi, aby som ťa informoval o veliteľoch, ktorí sú obzvlášť schopní viesť moje vojsko.