Skip to main content

TEXT 7

TEXT 7

Texto

Tekstas

asmākaṁ tu viśiṣṭā ye
tān nibodha dvijottama
nāyakā mama sainyasya
saṁjñārthaṁ tān bravīmi te
asmākaṁ tu viśiṣṭā ye
tān nibodha dvijottama
nāyakā mama sainyasya
saṁjñārthaṁ tān bravīmi te

Palabra por palabra

Synonyms

asmākam — nuestro; tu — pero; viśiṣṭāḥ — especialmente poderoso; ye — los cuales; tān — ellos; nibodha — sólo observa, entérate; dvija-uttama — el mejor de los brāhmaṇas; nāyakāḥ — capitanes; mama — mi; sainyasya — de los soldados; saṁjñā-artham — para información; tān — ellos; bravīmi — estoy hablando; te — a ti.

asmākam — mūsų; tu — bet; viśiṣṭāḥ — ypač galingi; ye — kurie; tān — į juos; nibodha — atkreipki dėmesį, žinok; dvija-uttama — o geriausias iš brahmanų; nāyakāḥ — karvedžiai; mama — mano; sainyasya — karių; saṁjñā- artham — kad žinotum; tān — juos; bravīmi — aš sakau; te — tau.

Traducción

Translation

Mas, para tu información, ¡oh, el mejor de los brāhmaṇas!, permíteme hablarte de los capitanes que están especialmente capacitados para dirigir mi fuerza militar.

Bet pirmiausia, o geriausias iš brahmanų, leiski paminėti tuos karvedžius, kurie ypač tinka vadovauti mano karinėms pajėgoms.