Skip to main content

TEXT 7

TEXT 7

Texto

Verš

asmākaṁ tu viśiṣṭā ye
tān nibodha dvijottama
nāyakā mama sainyasya
saṁjñārthaṁ tān bravīmi te
asmākaṁ tu viśiṣṭā ye
tān nibodha dvijottama
nāyakā mama sainyasya
saṁjñārthaṁ tān bravīmi te

Palabra por palabra

Synonyma

asmākam — nuestro; tu — pero; viśiṣṭāḥ — especialmente poderoso; ye — los cuales; tān — ellos; nibodha — sólo observa, entérate; dvija-uttama — el mejor de los brāhmaṇas; nāyakāḥ — capitanes; mama — mi; sainyasya — de los soldados; saṁjñā-artham — para información; tān — ellos; bravīmi — estoy hablando; te — a ti.

asmākam — naši; tu — ale; viśiṣṭāḥ — zvláště mocní; ye — kteří; tān — těch; nibodha — zaznamenej, věz; dvija-uttama — ó nejlepší z brāhmaṇů; nāyakāḥ — velitelé; mama — mých; sainyasya — vojáků; saṁjñā-artham — pro informaci; tān — je; bravīmi — říkám; te — tobě.

Traducción

Překlad

Mas, para tu información, ¡oh, el mejor de los brāhmaṇas!, permíteme hablarte de los capitanes que están especialmente capacitados para dirigir mi fuerza militar.

Ó nejlepší z brāhmaṇů, dovol mi však, abych tě zpravil o velitelích, kteří jsou zvláště způsobilí k vedení mých vojsk.