Skip to main content

TEXT 46

VERŠ 46

Texto

Verš

sañjaya uvāca
evam uktvārjunaḥ saṅkhye
rathopastha upāviśat
visṛjya sa-śaraṁ cāpaṁ
śoka-saṁvigna-mānasaḥ
sañjaya uvāca
evam uktvārjunaḥ saṅkhye
rathopastha upāviśat
visṛjya sa-śaraṁ cāpaṁ
śoka-saṁvigna-mānasaḥ

Synonyms

Synonyma

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya dijo; evam — así pues; uktvā — diciendo; arjunaḥ — Arjuna; saṅkhye — en el campo de batalla; ratha — de la cuadriga; upasthaḥ — en el asiento; upāviśat — se sentó de nuevo; visṛjya — haciendo a un lado; sa-śaram — junto con las flechas; cāpam — el arco; śoka — por la lamentación; saṁvigna — afligido; mānasaḥ — mentalmente.

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya riekol; evam — takto; uktvā — prehovoril; arjunaḥ — Arjuna; saṅkhye — na bojisku; ratha — bojovom voze; upasthe — posadil sa; upāviśat — znovu si sadol; visṛjya — odhodil; sa-śaram — spolu so šípmi; cāpam — luk; śoka — žiaľom; saṁvigna — skľúčený; mānasaḥ — v mysli.

Translation

Překlad

Sañjaya dijo: Arjuna, habiendo hablado así en el campo de batalla, echó a un lado su arco y sus flechas, y, con la mente presa de dolor, se sentó en la cuadriga.

Sañjaya riekol: „Keď takto Arjuna prehovoril uprostred bojiska, odhodil luk a šípy a zachvátený žiaľom sa posadil do bojového voza.“

Purport

Význam

Mientras Arjuna observaba la situación del enemigo, se hallaba de pie en la cuadriga, pero estaba tan afligido y lleno de lamentación, que se sentó de nuevo, haciendo a un lado su arco y sus flechas. Una persona así de bondadosa y magnánima, y que esté dedicada al servicio devocional del Señor, se encuentra en condiciones de recibir el conocimiento acerca del ser.

Keď Arjuna pozoroval postavenie nepriateľa, postavil sa na svojom bojovom voze; bol však taký skľúčený, že sa znovu posadil a odložil luk a šípy. Taká vľúdna a dobrosrdečná osoba odovzdaná Bohu je hodna získať poznanie o vlastnom „ja“.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo primero del Śrīmad Bhagavad-gītā, titulado: «Observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukṣetra».

Takto končia Bhaktivedantove výklady k prvej kapitole Śrīmad Bhagavad-gīty, nazvanej „Pozorovanie armád na Kuruovskom bojisku.“