Skip to main content

TEXT 29

VERŠ 29

Texto

Verš

vepathuś ca śarīre me
roma-harṣaś ca jāyate
gāṇḍīvaṁ sraṁsate hastāt
tvak caiva paridahyate
vepathuś ca śarīre me
roma-harṣaś ca jāyate
gāṇḍīvaṁ sraṁsate hastāt
tvak caiva paridahyate

Palabra por palabra

Synonyma

vepathuḥ — temblor del cuerpo; ca — también; śarīre — en el cuerpo; me — mi; roma-harṣaḥ — erizamiento del vello; ca — también; jāyate — está ocurriendo; gāṇḍīvam — el arco de Arjuna; sraṁsate — se está resbalando; hastāt — de la mano; tvak — piel; ca — también; eva — indudablemente; paridahyate — está ardiendo.

vepathuḥ — triasť sa; ca — tiež; śarīre — na tele; me — moje; roma-harṣaḥ — vlasy sa ježia; ca — tiež; jāyate — deje sa; gāṇḍīvam — meno Arjunovho luku; sraṁsate — padá; hastāt — z rúk; tvak — koža; ca — tiež; eva — istotne; paridahyate — páli.

Traducción

Překlad

Todo el cuerpo me tiembla y tengo el vello erizado. Mi arco Gāṇḍīva se me está resbalando de la mano, y la piel me arde.

Trasiem sa na celom tele a vlasy sa mi ježia. Luk Gāṇḍīva mi padá z rúk a koža ma páli.

Significado

Význam

Hay dos clases de temblor del cuerpo y dos clases de erizamiento del vello. Dichos fenómenos ocurren, ya sea a causa de un gran éxtasis espiritual, o a causa de un gran temor bajo condiciones materiales. En el estado de iluminación trascendental no existe temor. Los síntomas que Arjuna presenta en esta ocasión se deben a un temor material, es decir, al temor de perder la vida. Esto se vuelve obvio al analizar otros síntomas; él se puso tan impaciente, que su famoso arco Gāṇḍīva se le estaba resbalando de las manos, y, como por dentro el corazón le ardía, sentía un ardor en la piel. Todo ello se debía a un concepto material de la vida.

Trasenie tela a ježenie vlasov môže nastať v dvoch rôznych situáciách: buď v stave duchovnej extázy, alebo v stave hmotného strachu. Na transcendentálnej alebo duchovnej úrovni niet žiadneho strachu. Arjunove príznaky hmotného strachu v tejto situácii majú pôvod v strachu zo smrti, čo dosvedčujú aj ostatné príznaky. Arjuna cítil takú úzkosť, že mu aj jeho luk Gāṇḍīva padal z rúk. A keďže horelo jeho srdce, mal rozpálenú kožu. Všetky tieto príznaky pochádzajú z materialistického poňatia života.