Skip to main content

TEXT 29

TEXT 29

Texto

Tekst

vepathuś ca śarīre me
roma-harṣaś ca jāyate
gāṇḍīvaṁ sraṁsate hastāt
tvak caiva paridahyate
vepathuś ca śarīre me
roma-harṣaś ca jāyate
gāṇḍīvaṁ sraṁsate hastāt
tvak caiva paridahyate

Palabra por palabra

Synonyms

vepathuḥ — temblor del cuerpo; ca — también; śarīre — en el cuerpo; me — mi; roma-harṣaḥ — erizamiento del vello; ca — también; jāyate — está ocurriendo; gāṇḍīvam — el arco de Arjuna; sraṁsate — se está resbalando; hastāt — de la mano; tvak — piel; ca — también; eva — indudablemente; paridahyate — está ardiendo.

vepathuḥ — kropslig skælven; ca — også; śarīre — på kroppen; me — min; roma-harṣaḥ — det at hårene rejser sig; ca — også; jāyate — finder sted; gāṇḍīvam — Arjunas bue; sraṁsate — glider; hastāt — fra hånden; tvak — hud; ca — også; eva — afgjort; paridahyate — brænder.

Traducción

Translation

Todo el cuerpo me tiembla y tengo el vello erizado. Mi arco Gāṇḍīva se me está resbalando de la mano, y la piel me arde.

Hele min krop skælver, hårene rejser sig, huden brænder, og buen Gāṇḍīva falder fra min hånd.

Significado

Purport

Hay dos clases de temblor del cuerpo y dos clases de erizamiento del vello. Dichos fenómenos ocurren, ya sea a causa de un gran éxtasis espiritual, o a causa de un gran temor bajo condiciones materiales. En el estado de iluminación trascendental no existe temor. Los síntomas que Arjuna presenta en esta ocasión se deben a un temor material, es decir, al temor de perder la vida. Esto se vuelve obvio al analizar otros síntomas; él se puso tan impaciente, que su famoso arco Gāṇḍīva se le estaba resbalando de las manos, y, como por dentro el corazón le ardía, sentía un ardor en la piel. Todo ello se debía a un concepto material de la vida.

FORKLARING: Der kan være to årsager til det, når kroppen skælver, og hårene rejser sig på hovedet. Disse fænomener viser sig enten i forbindelse med stor åndelig ekstase eller under materielle omstændigheder på grund af stor frygt. Eftersom der ikke er nogen frygt i transcendental erkendelse, skyldes Arjunas symptomer i denne situation materiel frygt, nemlig frygten for tab af liv. Det fremgår også af de andre symptomer: Han blev så utålmodig, at hans berømte bue Gāṇḍīva gled ud af hans hænder, og fordi hjertet brændte i brystet på ham, havde han en svidende følelse i huden. Alt dette skyldtes en materiel livsopfattelse.