Skip to main content

TEXT 23

ТЕКСТ 23

Texto

Текст

yotsyamānān avekṣe ’haṁ
ya ete ’tra samāgatāḥ
dhārtarāṣṭrasya durbuddher
yuddhe priya-cikīrṣavaḥ
йотсяма̄на̄н авекш̣е 'хам
я ете 'тра сама̄гата̄х̣
дха̄ртара̄ш̣т̣рася дурбуддхер
юддхе прия-чикӣрш̣авах̣

Palabra por palabra

Дума по дума

yotsyamānān — aquellos que van a pelear; avekṣe — déjame ver; aham — yo; ye — quien; ete — esos; atra — aquí; samāgatāḥ — reunidos; dhārtarāṣṭrasya — para el hijo de Dhṛtarāṣṭra; durbuddheḥ — malicioso; yuddhe — en la pelea; priya — bien; cikīrṣavaḥ — deseando.

йотсяма̄на̄н – тези, които ще се сражават; авекш̣е – нека да видя; ахам – аз; йе – които; ете – всички; атра – тук; сама̄гата̄х̣ – събрани; дха̄ртара̄ш̣т̣рася – заради сина на Дхр̣тара̄ш̣т̣ра; дурбуддхех̣ – злонамереният; юддхе – в сражението; прия – добре; чикӣрш̣авах̣ – с желание.

Traducción

Превод

Déjame ver a los que han venido aquí a pelear, deseando complacer al malvado hijo de Dhṛtarāṣṭra.

Нека видя тези, които са дошли да воюват с нас, за да угодят на злонамерения син на Дхр̣итара̄ш̣т̣ра.

Significado

Коментар

Era un secreto a voces que Duryodhana quería usurpar el reino de los Pāṇḍavas mediante planes nefastos, en combinación con su padre, Dhṛtarāṣṭra. Por consiguiente, todas las personas que se habían unido al bando de Duryodhana, deben haber sido aves del mismo plumaje. Arjuna quería verlos en el campo de batalla antes de que comenzara la pelea, solo para saber quiénes eran, pero no tenía intención alguna de proponerles negociaciones de paz. Era también un hecho que quería verlos para hacer una estimación de la fuerza a la que tenía que enfrentarse, aunque se sentía muy seguro de su victoria, porque Kṛṣṇa estaba sentado a su lado.

ПОЯСНЕНИЕ: За никого не било тайна, че Дурьодхана, подкрепян от баща си Дхр̣тара̄ш̣т̣ра, с подли интриги се опитвал да узурпира царството на Па̄н̣д̣авите. Затова всички, взели страната на Дурьодхана, били същите като него. Арджуна искал да ги види преди началото на битката, за да узнае кои са те, но нямал намерение да води преговори за мир. Той пожелал да ги види, за да прецени и силата на противника, въпреки че бил уверен в победата, защото Кр̣ш̣н̣а стоял до него.