Skip to main content

Word for Word Index

bhagavān vyāsaḥ
the Personality of Godhead Vyāsadeva — ŚB 10.84.57-58
Śrīla Vedavyāsa — ŚB 11.27.2
vyāsaḥ uvāca
Vyāsa said — ŚB 1.2.1
Śrī Vyāsadeva said — ŚB 1.6.2
vyāsaḥ
Vyāsa — Bg. 10.12-13, ŚB 1.5.5, ŚB 6.15.12-15
Vyāsa, the compiler of all Vedic literature — Bg. 10.37
Vyāsadeva — ŚB 1.4.1, ŚB 1.6.1, ŚB 1.7.3, CC Madhya 24.313
the great sage Vyāsa — ŚB 1.4.24