Skip to main content

Word for Word Index

parīkṣitaḥ
of King Parīkṣit — ŚB 1.7.12, ŚB 12.12.6
of Mahārāja Parīkṣit — ŚB 6.14.8
awakened to proper understanding — ŚB 10.83.10
with Parīkṣit. — ŚB 12.12.6
Parīkṣit — ŚB 12.12.57