Skip to main content

Word for Word Index

śāntiḥ darśaḥ pūrṇamāsaḥ
Śānti, Darśa and Pūrṇamāsa — ŚB 10.61.14
pūrṇamāsaḥ
the pūrṇamāsa ritualistic ceremony — ŚB 7.15.48-49