Skip to main content

Word for Word Index

kuru-pāṇḍava
between the Kurus and the Pāṇḍavas — ŚB 10.79.22
pāṇḍava
O Pāṇḍava — ŚB 7.1.33
O descendant of Pāṇḍu. — ŚB 7.4.14
O Mahārāja Yudhiṣṭhira — ŚB 7.5.4, ŚB 7.11.8-12