Skip to main content

Word for Word Index

panasa-udumbara-aśvattha-plakṣa-nyagrodha-hiṅgubhiḥ
with panasas (jackfruit trees), udumbaras, aśvatthas, plakṣas, nyagrodhas and trees producing asafetida — ŚB 4.6.17
nyagrodha-parimaṇḍala
nyagrodha-parimaṇḍalaCC Ādi 3.43
nyagrodha-parimaṇḍala — CC Ādi 3.43
nyagrodha
O nyagrodha (banyan tree) — ŚB 10.30.5
nyāgrodha-potam
a young banyan tree — ŚB 12.9.20