Skip to main content

Word for Word Index

kapilaḥ iti
as Kapila — ŚB 3.24.19
kapilaḥ muniḥ
Kapila Muni. — Bg. 10.26
kapilaḥ
Kapila — ŚB 1.3.10, ŚB 1.9.19, ŚB 3.25.5, ŚB 5.20.15, ŚB 6.6.29-31, ŚB 6.15.12-15, ŚB 8.10.19-24
Lord Kapila — ŚB 3.25.1, ŚB 3.25.31, ŚB 3.33.12, ŚB 3.33.33, ŚB 6.3.20-21, ŚB 6.8.16, ŚB 6.17.12
Kapila Muni — ŚB 4.19.6
the son of Devahūti — ŚB 9.4.57-59
named Kapila Muni — ŚB 9.8.27
I am Lord Kapila — ŚB 11.16.15
kapilaḥ uvāca
Lord Kapila said — ŚB 3.30.1, ŚB 3.31.22, ŚB 3.32.1, ŚB 3.33.10