Skip to main content

Word for Word Index

bhaṭṭere kahilā
said to Vallabha Bhaṭṭācārya — CC Madhya 19.68
bhāla-i kahilā
You have said very nicely — CC Ādi 15.10
eteka kahilā
spoke like this — CC Antya 9.45
govinde kahilā
he advised Govinda. — CC Antya 12.104
haridāsa kahilā
Haridāsa informed Śrī Caitanya Mahāprabhu — CC Antya 1.48
kahilā
He said. — CC Ādi 15.18
said — CC Madhya 1.48, CC Antya 6.265, CC Antya 12.81, CC Antya 13.65
explained. — CC Madhya 1.263
informed. — CC Madhya 3.34, CC Antya 1.46, CC Antya 9.83
described — CC Madhya 4.211, CC Madhya 12.57, CC Antya 20.139
promised. — CC Madhya 5.65
said. — CC Madhya 6.120, CC Madhya 20.46, CC Antya 13.8
You have said — CC Madhya 13.139
ordered — CC Madhya 14.100
You have already stated — CC Madhya 17.9
requested — CC Madhya 19.58
replied — CC Madhya 21.61
Śrī Caitanya Mahāprabhu described. — CC Madhya 23.115
have spoken — CC Madhya 23.121, CC Antya 4.181
described. — CC Madhya 25.211
You express — CC Antya 1.116
you spoke — CC Antya 5.60
he said — CC Antya 6.123
narrated. — CC Antya 9.132
he informed. — CC Antya 12.88
he told. — CC Antya 19.15
nā kahilā
did not describe — CC Madhya 9.272
you did not say — CC Antya 7.161
he did not say — CC Antya 12.41
did not utter. — CC Antya 16.68
sakala kahilā
described everything — CC Madhya 9.323
told everything — CC Antya 2.50
kahilā tumi
you have spoken — CC Madhya 20.30
miśrere kahilā
He asked Tapana Miśra. — CC Madhya 20.73
sanātane kahilā
He advised Sanātana Gosvāmī — CC Madhya 25.182
āpana-vṛttānta kahilā
explained his personal situation. — CC Madhya 25.197
svarūpa kahilā
Svarūpa Dāmodara Gosvāmī described — CC Madhya 25.253
sandeśa kahilā
sent a message. — CC Antya 19.17
rājāre kahilā
informed the King. — CC Antya 9.45
prabhure kahilā
informed Śrī Caitanya Mahāprabhu. — CC Antya 9.86

Filter by hierarchy