Skip to main content

Word for Word Index

dvaipāyanaḥ bharadvājaḥ
Dvaipāyana (Vedavyāsa) and Bharadvāja — ŚB 10.74.7-9
dvaipāyanaḥ
Vyāsadeva — ŚB 1.2.2
Śrīla Vyāsadeva, the giver of all Vedic knowledge — ŚB 6.8.19
Dvaipāyana Vedavyāsa — ŚB 10.84.2-5
Kṛṣṇa Dvaipāyana — ŚB 11.16.28