Skip to main content

Word for Word Index

śrī-śukaḥ uvāca
Śrī Śukadeva Gosvāmī said — ŚB 2.1.1, ŚB 2.2.1, ŚB 2.3.1, ŚB 2.4.12, ŚB 2.9.1, ŚB 2.9.38, ŚB 2.10.1, ŚB 3.1.1, ŚB 3.1.6, ŚB 3.4.27, ŚB 3.4.29, ŚB 3.5.17, ŚB 3.7.1, ŚB 3.7.8, ŚB 3.7.42, ŚB 3.13.1, ŚB 3.13.5, ŚB 3.14.1, ŚB 4.31.26, ŚB 4.31.30, ŚB 5.1.5, ŚB 5.1.20, ŚB 5.3.16, ŚB 5.3.19, ŚB 5.4.1, ŚB 5.5.28, ŚB 5.8.1, ŚB 5.13.24, ŚB 5.17.1, ŚB 5.21.1, ŚB 5.23.1, ŚB 5.24.1, ŚB 5.25.1, ŚB 6.1.37, ŚB 6.2.20, ŚB 6.4.35-39, ŚB 6.5.1, ŚB 6.5.10, ŚB 6.5.44, ŚB 6.6.1, ŚB 6.8.41, ŚB 6.9.1, ŚB 6.9.28, ŚB 6.9.46, ŚB 6.11.1, ŚB 6.12.18, ŚB 6.12.23, ŚB 6.13.1, ŚB 6.13.4, ŚB 6.13.6, ŚB 6.13.10, ŚB 6.14.9, ŚB 6.14.27, ŚB 6.14.59, ŚB 6.15.1, ŚB 6.15.9, ŚB 6.16.26, ŚB 6.16.49, ŚB 6.16.65, ŚB 6.17.1, ŚB 6.17.9, ŚB 6.17.16, ŚB 6.17.25, ŚB 6.17.36, ŚB 6.18.1, ŚB 6.18.23, ŚB 6.18.77, ŚB 6.19.2-3, ŚB 7.11.1, ŚB 7.15.78, ŚB 8.1.17, ŚB 8.2.1, ŚB 8.3.30, ŚB 8.4.1, ŚB 8.4.11-12, ŚB 8.4.26, ŚB 8.5.1, ŚB 8.5.15-16, ŚB 8.5.24, ŚB 8.6.1, ŚB 8.6.16, ŚB 8.6.26, ŚB 8.7.1, ŚB 8.7.36, ŚB 8.7.41, ŚB 8.8.1, ŚB 8.9.1, ŚB 8.9.11, ŚB 8.10.1, ŚB 8.11.1, ŚB 8.11.10, ŚB 8.11.45, ŚB 8.12.14, ŚB 8.12.17, ŚB 8.12.41, ŚB 8.12.45, ŚB 8.13.1, ŚB 8.15.3, ŚB 8.16.1, ŚB 8.16.18, ŚB 8.17.1, ŚB 8.17.11, ŚB 8.17.21, ŚB 8.18.1, ŚB 8.19.1, ŚB 8.19.28, ŚB 8.20.1, ŚB 8.20.14, ŚB 8.21.1, ŚB 8.21.25, ŚB 8.22.1, ŚB 8.22.12, ŚB 8.22.18, ŚB 8.23.1, ŚB 8.23.3, ŚB 8.23.11-12, ŚB 8.23.18, ŚB 8.24.5, ŚB 8.24.31, ŚB 8.24.54, ŚB 9.1.7, ŚB 9.1.29, ŚB 9.2.1, ŚB 9.3.1, ŚB 9.4.1, ŚB 9.4.15-16, ŚB 9.5.1, ŚB 9.5.12, ŚB 9.5.22, ŚB 9.5.26, ŚB 9.6.1, ŚB 9.7.1, ŚB 9.8.1, ŚB 9.8.27, ŚB 9.9.1, ŚB 9.9.20-21, ŚB 9.10.1, ŚB 9.10.29, ŚB 9.11.1, ŚB 9.12.1, ŚB 9.13.1, ŚB 9.14.1, ŚB 9.16.1, ŚB 9.18.1, ŚB 9.18.6-7, ŚB 9.19.1, ŚB 9.21.1, ŚB 9.22.1, ŚB 9.23.1, ŚB 9.24.1, ŚB 10.1.15, ŚB 10.1.26, ŚB 10.1.46, ŚB 10.1.55, ŚB 10.2.1-2, ŚB 10.2.42, ŚB 10.3.1-5, ŚB 10.3.23, ŚB 10.3.46, ŚB 10.4.1, ŚB 10.4.7, ŚB 10.4.28, ŚB 10.4.43, ŚB 10.5.1-2, ŚB 10.5.32, ŚB 10.6.1, ŚB 10.6.30, ŚB 10.8.1, ŚB 10.8.11, ŚB 10.8.20, ŚB 10.8.48, ŚB 10.9.1-2, ŚB 10.10.43, ŚB 10.11.1, ŚB 10.11.21, ŚB 10.12.1, ŚB 10.14.41, ŚB 10.14.50, ŚB 10.15.1, ŚB 10.15.9, ŚB 10.16.1, ŚB 10.16.4, ŚB 10.16.54, ŚB 10.16.60, ŚB 10.18.1, ŚB 10.19.1, ŚB 10.19.11, ŚB 10.20.1, ŚB 10.21.1, ŚB 10.22.1, ŚB 10.22.28, ŚB 10.23.2, ŚB 10.23.34, ŚB 10.24.1, ŚB 10.24.31, ŚB 10.25.1, ŚB 10.25.8, ŚB 10.26.1, ŚB 10.27.1, ŚB 10.27.14, ŚB 10.27.22-23, ŚB 10.28.9, ŚB 10.30.40, ŚB 10.32.1, ŚB 10.33.1, ŚB 10.33.29, ŚB 10.34.1, ŚB 10.35.1, ŚB 10.37.1-2, ŚB 10.43.1, ŚB 10.47.1-2, ŚB 10.47.53, ŚB 10.48.1, ŚB 10.49.14, ŚB 10.61.1, ŚB 10.82.22, ŚB 10.84.65, ŚB 10.86.50, ŚB 11.2.10, ŚB 11.5.51, ŚB 11.6.1, ŚB 11.7.13, ŚB 11.17.8, ŚB 11.29.7, ŚB 11.29.35, ŚB 11.29.45, ŚB 12.3.1, ŚB 12.3.18, ŚB 12.4.1, ŚB 12.5.1
Śukadeva Gosvāmī said — ŚB 2.1.23, ŚB 3.5.1, ŚB 5.2.17, ŚB 5.3.1, ŚB 5.7.1, ŚB 5.18.1, ŚB 5.20.1, ŚB 6.3.3, ŚB 6.4.4, ŚB 6.7.26, ŚB 10.13.1, ŚB 10.17.2-3, ŚB 10.29.13, ŚB 10.29.28, ŚB 10.29.42, ŚB 10.30.1, ŚB 10.35.26, ŚB 10.36.40, ŚB 10.37.24, ŚB 10.38.1, ŚB 10.38.24, ŚB 10.39.1, ŚB 10.39.8, ŚB 10.39.31, ŚB 10.41.1, ŚB 10.41.18, ŚB 10.42.1, ŚB 10.44.1, ŚB 10.44.49, ŚB 10.45.1, ŚB 10.45.10, ŚB 10.46.1, ŚB 10.46.7, ŚB 10.46.27, ŚB 10.47.22, ŚB 10.47.38, ŚB 10.49.1-2, ŚB 10.49.30, ŚB 10.50.1, ŚB 10.50.20, ŚB 10.51.1-6, ŚB 10.51.14, ŚB 10.51.44, ŚB 10.52.1, ŚB 10.53.1, ŚB 10.53.4, ŚB 10.54.1, ŚB 10.54.17, ŚB 10.54.34, ŚB 10.54.50, ŚB 10.55.1, ŚB 10.56.1, ŚB 10.56.3, ŚB 10.56.9, ŚB 10.58.1, ŚB 10.58.39, ŚB 10.59.2-3, ŚB 10.59.32, ŚB 10.60.21, ŚB 10.60.32, ŚB 10.60.58, ŚB 10.61.22, ŚB 10.62.2, ŚB 10.63.1, ŚB 10.64.9, ŚB 10.65.1, ŚB 10.66.1, ŚB 10.66.7, ŚB 10.67.2, ŚB 10.68.1, ŚB 10.68.49, ŚB 10.69.1-6, ŚB 10.69.41, ŚB 10.70.1, ŚB 10.70.32, ŚB 10.70.45, ŚB 10.71.1, ŚB 10.71.11, ŚB 10.72.1-2, ŚB 10.72.22, ŚB 10.73.1-6, ŚB 10.73.17, ŚB 10.73.24, ŚB 10.74.1, ŚB 10.74.6, ŚB 10.76.1, ŚB 10.77.1, ŚB 10.78.1-2, ŚB 10.79.1, ŚB 10.80.6, ŚB 10.81.1-2, ŚB 10.82.1, ŚB 10.82.31, ŚB 10.82.39, ŚB 10.82.47, ŚB 10.83.1, ŚB 10.84.1, ŚB 10.84.14, ŚB 10.84.27, ŚB 10.84.42, ŚB 10.85.21, ŚB 10.85.26, ŚB 10.86.2-3, ŚB 10.86.58, ŚB 10.87.2, ŚB 10.87.45, ŚB 10.88.12, ŚB 10.88.31, ŚB 10.89.1, ŚB 10.89.12, ŚB 10.89.19, ŚB 10.89.21, ŚB 10.90.1-7, ŚB 10.90.25, ŚB 11.6.32, ŚB 11.6.50, ŚB 11.31.1, ŚB 12.2.1
Śrī Śukadeva said — ŚB 3.2.1, ŚB 10.86.13, ŚB 11.6.39
Śrī Śuka Gosvāmī said — ŚB 3.4.23
Śukadeva Gosvāmī continued to speak — ŚB 5.9.1-2, ŚB 5.10.1, ŚB 5.10.14, ŚB 6.4.54
Śrī Śukadeva Gosvāmī continued to speak — ŚB 5.15.1, ŚB 5.19.1, ŚB 5.19.29-30, ŚB 10.10.23, ŚB 10.10.39
Śrīla Śukadeva Gosvāmī said — ŚB 6.1.7
Śrī Śukadeva Gosvāmī continued to speak (at the request of Mahārāja Parīkṣit) — ŚB 10.7.4
Śrī Śukadeva Gosvāmī replied — ŚB 10.10.2-3
Śrī Śuka said — ŚB 10.72.12, ŚB 10.88.3, ŚB 11.1.1, ŚB 11.2.1
śṛī-śukaḥ uvāca
Śukadeva Gosvāmī said — ŚB 10.47.64
śrī śukaḥ uvāca
Śrī Śukadeva Gosvāmī said — ŚB 10.24.12, ŚB 12.1.1-2
śrī-śukaḥ
Śrī Śukadeva Gosvāmī — ŚB 5.2.1
śukaḥ
Śrī Śukadeva Gosvāmī. — ŚB 1.4.2, ŚB 1.12.3
Śuka Gosvāmī — ŚB 9.1.6
Śukadeva Gosvāmī — ŚB 12.11.27-28, CC Madhya 24.313