Skip to main content

Search

Initiations
oṁ apavitraḥ pavitro vāsarvāvasthāṁ gato 'pi vāyaḥ smaret puṇḍarīkākṣaṁsa bahyābhyantara-śuciḥśrī-viṣṇu śrī-viṣṇu śrī-viṣṇu.
Initiations
[Garuḍa Purāṇa]
Initiations
vande 'haṁ śrī-guroḥ śrī-yuta-pada-kamalaṁ śrī-gurūn vaiṣṇavāṁś caśrī-rūpaṁ sāgrajātaṁ saha-gaṇa-raghunāthānvitaṁ taṁ sa-jīvamsādvaitaṁ sāvadhūtaṁ parijana-sahitaṁ kṛṣṇa-caitanya-devaṁśrī-rādhā-kṛṣṇa-pādān saha-gaṇa-lalitā-śrī-viśākhānvitāṁś ca
Initiations
[Praṇāma Prayers]
Initiations
namas te sārasvate deve gaura-vāṇī-pracāriṇenirviśeṣa-śūnyavādi-pāścātya-deśa-tāriṇe
Initiations
nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-taleśrīmate bhaktisiddhānta-sarasvatīti nāmine
Initiations
śrī-vārṣabhānavī-devī-dayitāya kṛpābdhayekṛṣṇa-sambandha-vijñāna-dāyine prabhave namaḥ
Initiations
mādhuryojjvala-premāḍhya-śrī-rūpānuga-bhaktidaśrī-gaura-karuṇā-śakti-vigrahāya namo 'stu te
Initiations
namas te gaura-vāṇī-śrī-mūrtaye dīna-tāriṇerūpānuga-viruddhāpasiddhānta-dhvānta-hāriṇe
Initiations
namo gaura-kiśorāya sākṣād-vairāgya-mūrtaye
Initiations
vipralambha-rasāmbhode pādāmbujāya te namaḥ
Initiations
namo bhaktivinodāya sac-cid-ānanda-nāminegaura-śakti-svarūpāya rūpānuga-varāya te