Skip to main content

Text 18

Sloka 18

Devanagari

Dévanágarí

अयोध्यावासिन: सर्वे बालकान् पुनरागतान् ।
द‍ृष्ट्वा विसिस्मिरे राजन् राजा चाप्यन्वतप्यत ॥ १८ ॥

Text

Verš

ayodhyā-vāsinaḥ sarve
bālakān punar āgatān
dṛṣṭvā visismire rājan
rājā cāpy anvatapyata
ayodhyā-vāsinaḥ sarve
bālakān punar āgatān
dṛṣṭvā visismire rājan
rājā cāpy anvatapyata

Synonyms

Synonyma

ayodhyā-vāsinaḥ — the inhabitants of Ayodhyā; sarve — all of them; bālakān — their sons; punaḥ — again; āgatān — having come back to life; dṛṣṭvā — after seeing this; visismire — became astounded; rājan — O King Parīkṣit; rājā — King Sagara; ca — also; api — indeed; anvatapyata — very much lamented (the absence of his son).

ayodhyā-vāsinaḥ — obyvatelé Ayodhyi; sarve — všichni z nich; bālakān — své syny; punaḥ — znovu; āgatān — oživlé; dṛṣṭvā — když viděli; visismire — žasli; rājan — ó králi Parīkṣite; rājā — král Sagara; ca — také; api — jistě; anvatapyata — hořce naříkal (že jeho syn je pryč).

Translation

Překlad

O King Parīkṣit, when all the inhabitants of Ayodhyā saw that their boys had come back to life, they were astounded, and King Sagara greatly lamented the absence of his son.

Ó králi Parīkṣite, když obyvatelé Ayodhyi spatřili, že chlapci znovu ožili, užasli a král Sagara hořce naříkal nad odchodem svého syna.