Skip to main content

Text 37

Sloka 37

Devanagari

Dévanágarí

प्रतिनन्द्य स तां याञ्चां कर्तुमावश्यकं गत: ।
निममज्ज बृहद् ध्यायन् कालिन्दीसलिले शुभे ॥ ३७ ॥

Text

Verš

pratinandya sa tāṁ yācñāṁ
kartum āvaśyakaṁ gataḥ
nimamajja bṛhad dhyāyan
kālindī-salile śubhe
pratinandya sa tāṁ yācñāṁ
kartum āvaśyakaṁ gataḥ
nimamajja bṛhad dhyāyan
kālindī-salile śubhe

Synonyms

Synonyma

pratinandya — gladly accepting; saḥ — Durvāsā Muni; tām — that; yācñām — request; kartum — to perform; āvaśyakam — the necessary ritualistic ceremonies; gataḥ — went; nimamajja — dipped his body in the water; bṛhat — the Supreme Brahman; dhyāyan — meditating on; kālindī — of the Yamunā; salile — in the water; śubhe — very auspicious.

pratinandya — s radostí přijímající; saḥ — Durvāsā Muni; tām — toto; yācñām — pozvání; kartum — vykonat; āvaśyakam — nezbytné obřady; gataḥ — vydal se; nimamajja — ponořil se do vody; bṛhat — Nejvyšší Brahman; dhyāyan — meditující o; kālindī — Yamuny; salile — ve vodě; śubhe — velice příznivé.

Translation

Překlad

Durvāsā Muni gladly accepted the request of Mahārāja Ambarīṣa, but to perform the regulative ritualistic ceremonies he went to the river Yamunā. There he dipped into the water of the auspicious Yamunā and meditated upon the impersonal Brahman.

Durvāsā Muni s radostí přijal Ambarīṣovo pozvání, ale nejprve se vydal k řece Yamuně vykonat nezbytné obřady. Ponořil se do jejích příznivých vod a meditoval o neosobním Brahmanu.