Skip to main content

Text 51

Sloka 51

Devanagari

Dévanágarí

राजन्यकल्पवर्षाद्या उपदेवासुता दश । वसुहंससुवंशाद्या: श्रीदेवायास्तु षट् सुता: ॥ ५१ ॥

Text

Verš

rājanya-kalpa-varṣādyā
upadevā-sutā daśa
vasu-haṁsa-suvaṁśādyāḥ
śrīdevāyās tu ṣaṭ sutāḥ
rājanya-kalpa-varṣādyā
upadevā-sutā daśa
vasu-haṁsa-suvaṁśādyāḥ
śrīdevāyās tu ṣaṭ sutāḥ

Synonyms

Synonyma

rājanya — Rājanya; kalpa — Kalpa; varṣa-ādyāḥ — Varṣa and others; upadevā-sutāḥ — sons of Upadevā, another wife of Vasudeva’s; daśa — ten; vasu — Vasu; haṁsa — Haṁsa; suvaṁśa — Suvaṁśa; ādyāḥ — and others; śrīdevāyāḥ — born of another wife, named Śrīdevā; tu — but; ṣaṭ — six; sutāḥ — sons.

rājanya — Rājanya; kalpa — Kalpa; varṣa-ādyāḥ — Varṣa a jiní; upadevā- sutāḥ — synové Upadevy, další Vasudevovy manželky; daśa — deset; vasu — Vasu; haṁsa — Haṁsa; suvaṁśa — Suvaṁśa; ādyāḥ — a další; śrīdevāyāḥ — narozeni jiné ženě, zvané Śrīdevā; tu — avšak; ṣaṭ — šest; sutāḥ — synů.

Translation

Překlad

Vasudeva also had a wife named Upadevā, from whom came ten sons, headed by Rājanya, Kalpa and Varṣa. From Śrīdevā, another wife, came six sons, such as Vasu, Haṁsa and Suvaṁśa.

Vasudeva měl také manželku jménem Upadevā, která byla matkou deseti synů, počínaje Rājanyou, Kalpou a Varṣou. Śrīdevā, další manželka, měla šest synů, jako byli například Vasu, Haṁsa a Suvaṁśa.