Skip to main content

Text 36

Sloka 36

Devanagari

Dévanágarí

तं सात्यजन्नदीतोये कृच्छ्राल्लोकस्य बिभ्यती । प्रपितामहस्तामुवाह पाण्डुर्वै सत्यविक्रम: ॥ ३६ ॥

Text

Verš

taṁ sātyajan nadī-toye
kṛcchrāl lokasya bibhyatī
prapitāmahas tām uvāha
pāṇḍur vai satya-vikramaḥ
taṁ sātyajan nadī-toye
kṛcchrāl lokasya bibhyatī
prapitāmahas tām uvāha
pāṇḍur vai satya-vikramaḥ

Synonyms

Synonyma

tam — that child; — she (Kuntī); atyajat — gave up; nadī-toye — in the water of the river; kṛcchrāt — with great repentance; lokasya — of the people in general; bibhyatī — fearing; prapitāmahaḥ — (your) great-grandfather; tām — her (Kuntī); uvāha — married; pāṇḍuḥ — the king known as Pāṇḍu; vai — indeed; satya-vikramaḥ — very pious and chivalrous.

tam — to dítě; — ona (Kuntī); atyajat — zanechala; nadī-toye — v říční vodě; kṛcchrāt — kající se; lokasya — z lidí okolo; bibhyatī — obávající se; prapitāmahaḥ — (tvůj) praděd; tām — s ní (Kuntī); uvāha — oženil se; pāṇḍuḥ — král známý jako Pāṇḍu; vai — vskutku; satya-vikramaḥ — zbožný a chrabrý.

Translation

Překlad

Because Kuntī feared people’s criticisms, with great difficulty she had to give up her affection for her child. Unwillingly, she packed the child in a basket and let it float down the waters of the river. O Mahārāja Parīkṣit, your great-grandfather the pious and chivalrous King Pāṇḍu later married Kuntī.

Kuntī se bála, že ji budou lidé pomlouvat, a proto musela s těžkým srdcem zapudit city, které ji k jejímu dítěti poutaly. Neochotně je uložila do košíku a pustila po proudu řeky. Později se s Kuntī oženil tvůj praděd, zbožný a chrabrý král Pāṇḍu.