Skip to main content

Text 34

Sloka 34

Devanagari

Dévanágarí

अमोघं देवसन्दर्शमादधे त्वयि चात्मजम् । योनिर्यथा न दुष्येत कर्ताहं ते सुमध्यमे ॥ ३४ ॥

Text

Verš

amoghaṁ deva-sandarśam
ādadhe tvayi cātmajam
yonir yathā na duṣyeta
kartāhaṁ te sumadhyame
amoghaṁ deva-sandarśam
ādadhe tvayi cātmajam
yonir yathā na duṣyeta
kartāhaṁ te sumadhyame

Synonyms

Synonyma

amogham — without failure; deva-sandarśam — meeting with the demigods; ādadhe — I shall give (my semen); tvayi — unto you; ca — also; ātmajam — a son; yoniḥ — the source of birth; yathā — as; na — not; duṣyeta — becomes polluted; kartā — shall arrange; aham — I; te — unto you; sumadhyame — O beautiful girl.

amogham — nikdy ne plané; deva-sandarśam — setkání s polobohy; ādadhe — předám (svoje semeno); tvayi — tobě; ca — také; ātmajam — syna; yoniḥ — lůno, pramen zrození; yathā — jako; na — ne; duṣyeta — bude znečištěno; kartā — zařídím; aham — já; te — pro tebe; sumadhyame — ó krásná dívko.

Translation

Překlad

The sun-god said: O beautiful Pṛthā, your meeting with the demigods cannot be fruitless. Therefore, let me place my seed in your womb so that you may bear a son. I shall arrange to keep your virginity intact, since you are still an unmarried girl.

Bůh Slunce řekl: “Ó krásná Pṛtho, s polobohy se nemůžeš setkat nadarmo. Předám ti do lůna své semeno a porodíš syna. Jelikož jsi ještě svobodná dívka, zařídím, aby tvé panenství zůstalo nedotčené.”

Purport

Význam

According to Vedic civilization, if a girl gives birth to a child before she is married, no one will marry her. Therefore although the sun-god, after appearing before Pṛthā, wanted to give her a child, Pṛthā hesitated because she was still unmarried. To keep her virginity undisturbed, the sun-god arranged to give her a child that came from her ear, and therefore the child was known as Karṇa. The custom is that a girl should be married akṣata-yoni, that is, with her virginity undisturbed. A girl should never bear a child before her marriage.

Ve védské civilizaci se nikdo neožení s dívkou, která porodila dítě před svatbou. Proto se Pṛthā zdráhala, když jí bůh Slunce, který se jí zjevil, chtěl dát dítě-byla stále ještě svobodná. Aby její panenství zůstalo neporušeno, bůh Slunce zařídil, že jí dítě vyšlo z ucha. Proto dostalo jméno Karṇa. Je zvykem, že se dívka má vdávat jako akṣata-yoni, panna. Žádná dívka by neměla mít dítě před svatbou.