Skip to main content

Text 8

Sloka 8

Devanagari

Dévanágarí

मन्यमानो हतं व्याघ्रं पृषध्र: परवीरहा ।
अद्राक्षीत् स्वहतां बभ्रुं व्युष्टायां निशि दु:खित: ॥ ८ ॥

Text

Verš

manyamāno hataṁ vyāghraṁ
pṛṣadhraḥ para-vīra-hā
adrākṣīt sva-hatāṁ babhruṁ
vyuṣṭāyāṁ niśi duḥkhitaḥ
manyamāno hataṁ vyāghraṁ
pṛṣadhraḥ para-vīra-hā
adrākṣīt sva-hatāṁ babhruṁ
vyuṣṭāyāṁ niśi duḥkhitaḥ

Synonyms

Synonyma

manyamānaḥ — thinking that; hatam — has been killed; vyāghram — the tiger; pṛṣadhraḥ — Manu’s son Pṛṣadhra; para-vīra- — although quite able to punish the enemy; adrākṣīt — saw; sva-hatām — had been killed by him; babhrum — the cow; vyuṣṭāyām niśi — when the night had passed (in the morning); duḥkhitaḥ — became very much unhappy.

manyamānaḥ — v domnění, že; hatam — byl zabit; vyāghram — tygr; pṛṣadhraḥ — Manuův syn Pṛṣadhra; para-vīra- — ačkoliv dobře věděl, jak potrestat nepřítele; adrākṣīt — viděl; sva-hatām — jím byla zabita; babhrum — kráva; vyuṣṭāyām niśi — když skončila noc (ráno); duḥkhitaḥ — byl velice nešťastný.

Translation

Překlad

In the morning, when Pṛṣadhra, who was quite able to subdue his enemy, saw that he had killed the cow although at night he thought he had killed the tiger, he was very unhappy.

Když Pṛṣadhra, který dobře věděl, jak pokořit nepřítele, ráno viděl, že zabil krávu — i když v noci si myslel, že zabil tygra — byl z toho velmi nešťastný.