Skip to main content

Text 4

Sloka 4

Devanagari

Dévanágarí

तस्या उद्धरणोपायं बस्त: कामी विचिन्तयन् ।
व्यधत्त तीर्थमुद्‍धृत्य विषाणाग्रेण रोधसी ॥ ४ ॥

Text

Verš

tasyā uddharaṇopāyaṁ
bastaḥ kāmī vicintayan
vyadhatta tīrtham uddhṛtya
viṣāṇāgreṇa rodhasī
tasyā uddharaṇopāyaṁ
bastaḥ kāmī vicintayan
vyadhatta tīrtham uddhṛtya
viṣāṇāgreṇa rodhasī

Synonyms

Synonyma

tasyāḥ — of the she-goat; uddharaṇa-upāyam — the means of deliverance (from the well); bastaḥ — the he-goat; kāmī — having lusty desires; vicintayan — planning; vyadhatta — executed; tīrtham — a way to come out; uddhṛtya — digging the earth; viṣāṇa-agreṇa — by the point of the horns; rodhasī — at the edge of the well.

tasyāḥ — kozy; uddharaṇa-upāyam — způsob vysvobození (ze studny); bastaḥ — kozel; kāmī — posedlý chtíčem; vicintayan — plánující; vyadhatta — udělal; tīrtham — cestu ven; uddhṛtya — ryjící do země; viṣāṇa-agreṇa — špičkami svých rohů; rodhasī — u okraje studny.

Translation

Překlad

After planning how to get the she-goat out of the well, the lusty he-goat dug up the earth on the well’s edge with the point of his horns in such a way that she was able to come out very easily.

“Poté, co chtivý kozel naplánoval, jak vysvobodit kozu ze studny, ryl svými rohy do země u okraje studny tak, že se snadno dostala ven.”

Purport

Význam

Attraction for woman is the impetus for economic development, housing and many other things meant for living comfortably in this material world. Digging up the earth to make a way out for the she-goat was a laborious task, but before accepting the she-goat, the he-goat underwent this labor. Aho gṛha-kṣetra-sutāpta-vittair janasya moho ’yam ahaṁ mameti. The union between male and female provides the impetus for gaining a nice apartment, a good income, children and friends. Thus one becomes entangled in this material world.

Ženská přitažlivost je podnětem k ekonomickému rozvoji, zajištění bydlení a mnoha dalším činnostem, které mají zajistit pohodlný život v hmotném světě. Vyrýt pro kozu v zemi cestu ven bylo namáhavé, ale kozel si dal záležet, aby ji získal. Ato gṛha-kṣetra-sutāpta-vittair janasya moho 'yam ahaṁ mameti. Spojení mezi mužem a ženou vyvolává potřebu obstarat si pěkný byt, slušný příjem, děti a přátele. Tak se zaplétáme v hmotném světě.