Skip to main content

Text 22

Sloka 22

Devanagari

Dévanágarí

दिशि दक्षिणपूर्वस्यां द्रुह्युं दक्षिणतो यदुम् ।
प्रतीच्यां तुर्वसुं चक्र उदीच्यामनुमीश्वरम् ॥ २२ ॥

Text

Verš

diśi dakṣiṇa-pūrvasyāṁ
druhyuṁ dakṣiṇato yadum
pratīcyāṁ turvasuṁ cakra
udīcyām anum īśvaram
diśi dakṣiṇa-pūrvasyāṁ
druhyuṁ dakṣiṇato yadum
pratīcyāṁ turvasuṁ cakra
udīcyām anum īśvaram

Synonyms

Synonyma

diśi — in the direction; dakṣiṇa-pūrvasyām — southeast; druhyum — his son named Druhyu; dakṣiṇataḥ — in the southern side of the world; yadum — Yadu; pratīcyām — in the western side of the world; turvasum — his son known as Turvasu; cakre — he made; udīcyām — in the northern side of the world; anum — his son named Anu; īśvaram — the King.

diśi — na straně; dakṣiṇa-pūrvasyām — jihovýchodní; druhyum — svého syna jménem Druhyu; dakṣiṇataḥ — na jižní straně světa; yadum — Yadua; pratīcyām — na západní straně světa; turvasum — svého syna zvaného Turvasu; cakre — učinil; udīcyām — na severní straně světa; anum — svého syna jménem Anu; īśvaram — králem.

Translation

Překlad

King Yayāti gave the southeast to his son Druhyu, the south to his son Yadu, the west to his son Turvasu, and the north to his son Anu. In this way he divided the kingdom.

Jihovýchod dal svému synovi jménem Druhyu, jih dal Yaduovi, západ Turvasuovi a sever Anuovi. Tak rozdělil království.