Skip to main content

Text 18

Sloka 18

Devanagari

Dévanágarí

पूर्णं वर्षसहस्रं मे विषयान् सेवतोऽसकृत् ।
तथापि चानुसवनं तृष्णा तेषूपजायते ॥ १८ ॥

Text

Verš

pūrṇaṁ varṣa-sahasraṁ me
viṣayān sevato ’sakṛt
tathāpi cānusavanaṁ
tṛṣṇā teṣūpajāyate
pūrṇaṁ varṣa-sahasraṁ me
viṣayān sevato ’sakṛt
tathāpi cānusavanaṁ
tṛṣṇā teṣūpajāyate

Synonyms

Synonyma

pūrṇam — completely; varṣa-sahasram — one thousand years; me — my; viṣayān — sense gratification; sevataḥ — enjoying; asakṛt — without cessation, continuously; tathā api — still; ca — indeed; anusavanam — more and more; tṛṣṇā — lusty desires; teṣu — in sense gratification; upajāyate — are increased.

pūrṇam — celý; varṣa-sahasram — jeden tisíc let; me — můj; viṣayān — smyslový požitek; sevataḥ — užívající si; asakṛt — bez ustání; tathā api — přesto; ca — jistě; anusavanam — více a více; tṛṣṇā — chtivé touhy; teṣu — po smyslovém požitku; upajāyate — rostou.

Translation

Překlad

I have spent a full one thousand years enjoying sense gratification, yet my desire to enjoy such pleasure increases daily.

“Po celých tisíc let jsem se oddával smyslovému požitku, a přesto má touha po něm každým dnem roste.”

Purport

Význam

Mahārāja Yayāti is explaining, in terms of his actual experience, how strong are sexual desires, even in old age.

Mahārāja Yayāti popisuje na základě vlastní zkušenosti, jak silná je pohlavní touha, dokonce i ve stáří.