Skip to main content

Text 8

Sloka 8

Devanagari

Dévanágarí

उत्तस्थुस्ते कुशलिनो निद्रापाय इवाञ्जसा ।
पितुर्विद्वांस्तपोवीर्यं रामश्चक्रे सुहृद्वधम् ॥ ८ ॥

Text

Verš

uttasthus te kuśalino
nidrāpāya ivāñjasā
pitur vidvāṁs tapo-vīryaṁ
rāmaś cakre suhṛd-vadham
uttasthus te kuśalino
nidrāpāya ivāñjasā
pitur vidvāṁs tapo-vīryaṁ
rāmaś cakre suhṛd-vadham

Synonyms

Synonyma

uttasthuḥ — got up immediately; te — Lord Paraśurāma’s mother and brothers; kuśalinaḥ — being happily alive; nidrā-apāye — at the end of sound sleep; iva — like; añjasā — very soon; pituḥ — of his father; vidvān — being aware of; tapaḥ — austerity; vīryam — power; rāmaḥ — Lord Paraśurāma; cakre — executed; suhṛt-vadham — killing of his family members.

uttasthuḥ — ihned vstali; te — matka a bratři Pána Paraśurāmy; kuśalinaḥ — šťastně naživu; nidrā-apāye — na konci tvrdého spánku; iva — jako; añjasā — velice brzy; pituḥ — svého otce; vidvān — vědom si; tapaḥ — askeze; vīryam — mocí; rāmaḥ — Pán Paraśurāma; cakre — vykonal; suhṛt- vadham — zabití členů své rodiny.

Translation

Překlad

Thereafter, by the benediction of Jamadagni, Lord Paraśurāma’s mother and brothers immediately came alive and were very happy, as if awakened from sound sleep. Lord Paraśurāma had killed his relatives in accordance with his father’s order because he was fully aware of his father’s power, austerity and learning.

Díky Jamadagniho požehnání pak matka i bratři Pána Paraśurāmy okamžitě ožili a byli velice šťastní, jako kdyby se probudili z tvrdého spánku. Pán Paraśurāma zabil své příbuzné na příkaz svého otce, neboť si byl plně vědom jeho moci, askeze a učenosti.