Skip to main content

Text 36

Sloka 36

Devanagari

Dévanágarí

बुभुजे च यथाकालं कामान् धर्ममपीडयन् ।
वर्षपूगान् बहून् नृणामभिध्याताङ्‌घ्रिपल्लव: ॥ ३६ ॥

Text

Verš

bubhuje ca yathā-kālaṁ
kāmān dharmam apīḍayan
varṣa-pūgān bahūn nṝṇām
abhidhyātāṅghri-pallavaḥ
bubhuje ca yathā-kālaṁ
kāmān dharmam apīḍayan
varṣa-pūgān bahūn nṝṇām
abhidhyātāṅghri-pallavaḥ

Synonyms

Synonyma

bubhuje — He enjoyed; ca — also; yathā-kālam — as long as required; kāmān — all enjoyment; dharmam — religious principles; apīḍayan — without transgressing; varṣa-pūgān — duration of years; bahūn — many; nṝṇām — of the people in general; abhidhyāta — being meditated upon; aṅghri-pallavaḥ — His lotus feet.

bubhuje — užíval si; ca — také; yathā-kālam — tak dlouho, jak si přál; kāmān — veškerého požitku; dharmam — náboženské zásady; apīḍayan — aniž by překračoval; varṣa-pūgān — roků; bahūn — mnoho; nṝṇām — lidí; abhidhyāta — o nichž meditují; aṅghri-pallavaḥ — Jeho lotosové nohy.

Translation

Překlad

Without transgressing the religious principles, Lord Rāmacandra, whose lotus feet are worshiped by devotees in meditation, enjoyed with all the paraphernalia of transcendental pleasure for as long as needed.

Aniž by překračoval náboženské zásady, užíval si Pán Rāmacandra, jehož lotosové nohy uctívají oddaní při meditaci, všeho, co přináší transcendentální požitek, tak dlouho, jak si přál.

Purport

Význam

Thus end the Bhaktivedanta purports of the Ninth Canto, Eleventh Chapter, of the Śrīmad-Bhāgavatam, entitled “Lord Rāmacandra Rules the World.”

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k jedenácté kapitole devátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Pán Rāmacandra vládne světu”.