Skip to main content

Text 29

Sloka 29

Devanagari

Dévanágarí

श्रीशुक उवाच
एकदा गिरिशं द्रष्टुमृषयस्तत्र सुव्रता: ।
दिशो वितिमिराभासा: कुर्वन्त: समुपागमन् ॥ २९ ॥

Text

Verš

śrī-śuka uvāca
ekadā giriśaṁ draṣṭum
ṛṣayas tatra suvratāḥ
diśo vitimirābhāsāḥ
kurvantaḥ samupāgaman
śrī-śuka uvāca
ekadā giriśaṁ draṣṭum
ṛṣayas tatra suvratāḥ
diśo vitimirābhāsāḥ
kurvantaḥ samupāgaman

Synonyms

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī said; ekadā — once upon a time; giriśam — Lord Śiva; draṣṭum — to see; ṛṣayaḥ — very saintly persons; tatra — in that forest; su-vratāḥ — highly elevated in spiritual power; diśaḥ — all directions; vitimira-ābhāsāḥ — having been cleared of all darkness whatsoever; kurvantaḥ — doing so; samupāgaman — arrived.

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; ekadā — jednou; giriśam — Pána Śivu; draṣṭum — podívat se na; ṛṣayaḥ — velcí světci; tatra — v tom lese; su-vratāḥ — velmi pokročilí co se týče duchovní síly; diśaḥ — všechny strany; vitimira-ābhāsāḥ — očištěné od veškeré temnoty; kurvantaḥ — to činící; samupāgaman — dospěli.

Translation

Překlad

Śukadeva Gosvāmī answered: Great saintly persons who strictly observed the spiritual rules and regulations and whose own effulgence dissipated all the darkness of all directions once came to see Lord Śiva in that forest.

Śukadeva Gosvāmī odpověděl: Jednou do toho lesa přišli za Pánem Śivou velcí světci, kteří přísně dodržovali pravidla daná v písmech. Svou září rozptylovali temnotu na všech stranách.