Skip to main content

Text 27

Sloka 27

Devanagari

Dévanágarí

तथा तदनुगा: सर्वे आत्मलिङ्गविपर्ययम् ।
दृष्ट्वा विमनसोऽभूवन् वीक्षमाणा: परस्परम् ॥ २७ ॥

Text

Verš

tathā tad-anugāḥ sarve
ātma-liṅga-viparyayam
dṛṣṭvā vimanaso ’bhūvan
vīkṣamāṇāḥ parasparam
tathā tad-anugāḥ sarve
ātma-liṅga-viparyayam
dṛṣṭvā vimanaso ’bhūvan
vīkṣamāṇāḥ parasparam

Synonyms

Synonyma

tathā — similarly; tat-anugāḥ — the companions of Sudyumna; sarve — all of them; ātma-liṅga-viparyayam — the transformation of their sex into the opposite; dṛṣṭvā — seeing; vimanasaḥ — morose; abhūvan — they became; vīkṣamāṇāḥ — looking over; parasparam — one another.

tathā — podobně; tat-anugāḥ — Sudyumnovi společníci; sarve — všichni; ātma-liṅga-viparyayam — proměnu svého pohlaví v opačné; dṛṣṭvā — když viděli; vimanasaḥ — sklíčení; abhūvan — stali se; vīkṣamāṇāḥ — hledící; parasparam — jeden na druhého.

Translation

Překlad

When his followers also saw their identities transformed and their sex reversed, they were all very morose and just looked at one another.

Když i členové jeho družiny viděli, že se změnila jejich totožnost a že získali opačné pohlaví, byli z toho nešťastní a jen hleděli jeden na druhého.