Skip to main content

Text 1

Sloka 1

Devanagari

Dévanágarí

श्रीराजोवाच
मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे ।
वीर्याण्यनन्तवीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च ॥ १ ॥

Text

Verš

śrī-rājovāca
manvantarāṇi sarvāṇi
tvayoktāni śrutāni me
vīryāṇy ananta-vīryasya
hares tatra kṛtāni ca
śrī-rājovāca
manvantarāṇi sarvāṇi
tvayoktāni śrutāni me
vīryāṇy ananta-vīryasya
hares tatra kṛtāni ca

Synonyms

Synonyma

śrī-rājā uvāca — King Parīkṣit said; manvantarāṇi — all about the periods of the various Manus; sarvāṇi — all of them; tvayā — by you; uktāni — have been described; śrutāni — have been listened to; me — by me; vīryāṇi — wonderful activities; ananta-vīryasya — of the Supreme Personality of Godhead, who has unlimited potency; hareḥ — of the Supreme Lord, Hari; tatra — in those manvantara periods; kṛtāni — which have been performed; ca — also.

śrī-rājā uvāca — král Parīkṣit řekl; manvantarāṇi — všechno o obdobích různých Manuů; sarvāṇi — všichni; tvayā — tebou; uktāni — byli vylíčeni; śrutāni — byly vyslechnuty; me — mnou; vīryāṇi — úžasné činy; ananta- vīryasya — Nejvyššího Pána, který má neomezenou moc; hareḥ — Hariho, Nejvyšší Osobnosti Božství; tatra — v těchto obdobích zvaných manvantary; kṛtāni — jež byly prováděny; ca — také.

Translation

Překlad

King Parīkṣit said: My lord, Śukadeva Gosvāmī, you have elaborately described all the periods of the various Manus and, within those periods, the wonderful activities of the Supreme Personality of Godhead, who has unlimited potency. I am fortunate to have heard all of this from you.

Král Parīkṣit řekl: “Ó můj pane, Śukadevo Gosvāmī, podrobně jsi popsal všechna období jednotlivých Manuů a také úžasné činy, jež během těchto období prováděl Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, který má neomezenou moc. Je mým štěstím, že jsem si to vše mohl od tebe vyslechnout.”