Skip to main content

Text 40

Sloka 40

Devanagari

Dévanágarí

श्रीर्वक्षस: पितरश्छाययासन्
धर्म: स्तनादितर: पृष्ठतोऽभूत् ।
द्यौर्यस्य शीर्ष्णोऽप्सरसो विहारात्
प्रसीदतां न: स महाविभूति: ॥ ४० ॥

Text

Verš

śrīr vakṣasaḥ pitaraś chāyayāsan
dharmaḥ stanād itaraḥ pṛṣṭhato ’bhūt
dyaur yasya śīrṣṇo ’psaraso vihārāt
prasīdatāṁ naḥ sa mahā-vibhūtiḥ
śrīr vakṣasaḥ pitaraś chāyayāsan
dharmaḥ stanād itaraḥ pṛṣṭhato ’bhūt
dyaur yasya śīrṣṇo ’psaraso vihārāt
prasīdatāṁ naḥ sa mahā-vibhūtiḥ

Synonyms

Synonyma

śrīḥ — the goddess of fortune; vakṣasaḥ — from His chest; pitaraḥ — the inhabitants of Pitṛloka; chāyayā — from His shadow; āsan — became possible; dharmaḥ — the principle of religion; stanāt — from His bosom; itaraḥ — irreligion (the opposite of dharma); pṛṣṭhataḥ — from the back; abhūt — became possible; dyauḥ — the heavenly planets; yasya — of whom; śīrṣṇaḥ — from the top of the head; apsarasaḥ — the inhabitants of Apsaroloka; vihārāt — by His sense enjoyment; prasīdatām — kindly be pleased; naḥ — upon us; saḥ — He (the Supreme Personality of Godhead); mahā-vibhūtiḥ — the greatest in all prowess.

śrīḥ — bohyně štěstí; vakṣasaḥ — z Jeho hrudi; pitaraḥ — obyvatelé Pitṛloky; chāyayā — z Jeho stínu; āsan — vzešli; dharmaḥ — princip náboženství; stanāt — z Jeho prsou; itaraḥ — bezbožnost (opak dharmy); pṛṣṭhataḥ — ze zad; abhūt — vznikly; dyauḥ — nebeské planety; yasya — jehož; śīrṣṇaḥ — z hlavy; apsarasaḥ — obyvatelky Apsaroloky; vihārāt — z Jeho smyslového požitku; prasīdatām — kéž je spokojen; naḥ — s námi; saḥ — On (Nejvyšší Osobnost Božství); mahā-vibhūtiḥ — nejmocnější po všech stránkách.

Translation

Překlad

The goddess of fortune was generated from His chest, the inhabitants of Pitṛloka from His shadow, religion from His bosom, and irreligion [the opposite of religion] from His back. The heavenly planets were generated from the top of His head, and the Apsarās from His sense enjoyment. May that supremely powerful Personality of Godhead be pleased with us.

Bohyně štěstí byla stvořena z Jeho hrudi, obyvatelé Pitṛloky z Jeho stínu, náboženství z Jeho prsou a bezbožnost (opak náboženství) z Jeho zad. Nebeské planety byly stvořeny z Jeho hlavy a Apsary z Jeho smyslového požitku. Kéž je tento svrchovaně mocný Pán s námi spokojen!