Skip to main content

Text 22

Sloka 22

Devanagari

Dévanágarí

नैतन्मे स्वस्तये राजन्नुदकं सलिलौकस: ।
निधेहि रक्षायोगेन ह्रदे मामविदासिनि ॥ २२ ॥

Text

Verš

naitan me svastaye rājann
udakaṁ salilaukasaḥ
nidhehi rakṣā-yogena
hrade mām avidāsini
naitan me svastaye rājann
udakaṁ salilaukasaḥ
nidhehi rakṣā-yogena
hrade mām avidāsini

Synonyms

Synonyma

na — not; etat — this; me — unto Me; svastaye — comfortable; rājan — O King; udakam — water; salila-okasaḥ — because I am a big aquatic; nidhehi — put; rakṣā-yogena — by some means; hrade — in a lake; mām — Me; avidāsini — perpetual.

na — ne; etat — toto; me — pro Mě; svastaye — pohodlná; rājan — ó králi; udakam — voda; salila-okasaḥ — protože jsem velký vodní tvor; nidhehi — dej; rakṣā-yogena — nějakým způsobem; hrade — do jezera; mām — Mě; avidāsini — trvalého.

Translation

Překlad

The fish then said: O King, I am a large aquatic, and this water is not at all suitable for Me. Now kindly find some way to save Me. It would be better to put Me in the water of a lake that will never reduce.

Tehdy ryba řekla: “Ó králi, jsem velký vodní tvor a tato voda Mi zdaleka nestačí. Najdi prosím nějaký způsob, jak Mě zachránit. Umísti Mě raději do jezera, ve kterém nebude vody nikdy ubývat.”