Skip to main content

Text 17

Sloka 17

Devanagari

Dévanágarí

सा तु तत्रैकरात्रेण वर्धमाना कमण्डलौ ।
अलब्ध्वात्मावकाशं वा इदमाह महीपतिम् ॥ १७ ॥

Text

Verš

sā tu tatraika-rātreṇa
vardhamānā kamaṇḍalau
alabdhvātmāvakāśaṁ vā
idam āha mahīpatim
sā tu tatraika-rātreṇa
vardhamānā kamaṇḍalau
alabdhvātmāvakāśaṁ vā
idam āha mahīpatim

Synonyms

Synonyma

— that fish; tu — but; tatra — therein; eka-rātreṇa — in one night; vardhamānā — expanding; kamaṇḍalau — in the waterpot; alabdhvā — without attaining; ātma-avakāśam — a comfortable position for His body; — either; idam — this; āha — said; mahī-patim — unto the King.

— ta rybka; tu — ale; tatra — tam; eka-rātreṇa — za jedinou noc; vardhamānā — zvětšující se; kamaṇḍalau — v nádobě s vodou; alabdhvā — jelikož neměla; ātma-avakāśam — pohodlné místo pro své tělo; — nebo; idam — toto; āha — řekla; mahī-patim — králi.

Translation

Překlad

But in one night that fish grew so much that He could not move His body comfortably in the water of the pot. He then spoke to the King as follows.

Za jedinou noc však ta rybka vyrostla natolik, že se již nemohla v nádobě pohodlně pohybovat. Potom ke králi znovu promluvila.