Skip to main content

Text 16

Sloka 16

Devanagari

Dévanágarí

तस्या दीनतरं वाक्यमाश्रुत्य स महीपति: ।
कलशाप्सु निधायैनां दयालुर्निन्य आश्रमम् ॥ १६ ॥

Text

Verš

tasyā dīnataraṁ vākyam
āśrutya sa mahīpatiḥ
kalaśāpsu nidhāyaināṁ
dayālur ninya āśramam
tasyā dīnataraṁ vākyam
āśrutya sa mahīpatiḥ
kalaśāpsu nidhāyaināṁ
dayālur ninya āśramam

Synonyms

Synonyma

tasyāḥ — of the fish; dīna-taram — pitiable; vākyam — words; āśrutya — hearing; saḥ — that; mahī-patiḥ — the King; kalaśa-apsu — in the water contained in the water jug; nidhāya — taking; enām — the fish; dayāluḥ — merciful; ninye — brought; āśramam — to his residence.

tasyāḥ — rybky; dīna-taram — žalostná; vākyam — slova; āśrutya — když slyšel; saḥ — ten; mahī-patiḥ — král; kalaśa-apsu — v nádobě s vodou; nidhāya — beroucí; enām — rybu; dayāluḥ — milostivý; ninye — přinesl; āśramam — do svého sídla.

Translation

Překlad

The merciful King, being moved by the pitiable words of the fish, placed the fish in a water jug and brought Him to his own residence.

Milostivý král byl pohnutý jejími žalostnými slovy. Dal Ji tedy do nádoby s vodou a odnesl Ji do svého sídla.