Skip to main content

Text 9

Sloka 9

Devanagari

Dévanágarí

महीं सर्वां हृतां द‍ृष्ट्वा त्रिपदव्याजयाच्ञया ।
ऊचु: स्वभर्तुरसुरा दीक्षितस्यात्यमर्षिता: ॥ ९ ॥

Text

Verš

mahīṁ sarvāṁ hṛtāṁ dṛṣṭvā
tripada-vyāja-yācñayā
ūcuḥ sva-bhartur asurā
dīkṣitasyātyamarṣitāḥ
mahīṁ sarvāṁ hṛtāṁ dṛṣṭvā
tripada-vyāja-yācñayā
ūcuḥ sva-bhartur asurā
dīkṣitasyātyamarṣitāḥ

Synonyms

Synonyma

mahīm — land; sarvām — all; hṛtām — lost; dṛṣṭvā — after seeing; tri-pada-vyāja-yācñayā — by simply asking three steps of land; ūcuḥ — said; sva-bhartuḥ — of their master; asurāḥ — the demons; dīkṣitasya — of Bali Mahārāja, who was so determined in the sacrifice; ati — very much; amarṣitāḥ — for whom the function was unbearable.

mahīm — země; sarvām — všechna; hṛtām — ztracena; dṛṣṭvā — když viděli; tri-pada-vyāja-yācñayā — pouhou žádostí o tři kroky země; ūcuḥ — pravili; sva-bhartuḥ — jejich vůdce; asurāḥ — démoni; dīkṣitasya — Baliho Mahārāje, který byl tak odhodlaný vykonat oběť; ati — velice; amarṣitāḥ — pro něž byla celá událost nesnesitelná.

Translation

Překlad

When the demoniac followers of Mahārāja Bali saw that their master, who had been determined in performing sacrifice, had lost all his possessions to Vāmanadeva, who had taken them away on the plea of begging three paces of land, they were very angry and spoke as follows.

Když démonští následovníci Baliho Mahārāje viděli, že jejich vůdce, který byl odhodlaný vykonat oběť, přenechal všechno své vlastnictví Vāmanadevovi, jenž mu je odebral pouhou žádostí o tři kroky země, plni hněvu promluvili těmito slovy.