Skip to main content

Text 24

Sloka 24

Devanagari

Dévanágarí

सन्ध्यां विभोर्वाससि गुह्य ऐक्षत्
प्रजापतीञ्जघने आत्ममुख्यान् ।
नाभ्यां नभ: कुक्षिषु सप्तसिन्धू-
नुरुक्रमस्योरसि चर्क्षमालाम् ॥ २४ ॥

Text

Verš

sandhyāṁ vibhor vāsasi guhya aikṣat
prajāpatīñ jaghane ātma-mukhyān
nābhyāṁ nabhaḥ kukṣiṣu sapta-sindhūn
urukramasyorasi carkṣa-mālām
sandhyāṁ vibhor vāsasi guhya aikṣat
prajāpatīñ jaghane ātma-mukhyān
nābhyāṁ nabhaḥ kukṣiṣu sapta-sindhūn
urukramasyorasi carkṣa-mālām

Synonyms

Synonyma

sandhyām — the evening twilight; vibhoḥ — of the Supreme; vāsasi — in the garment; guhye — on the private parts; aikṣat — he saw; prajāpatīn — the various Prajāpatis, who had given birth to all living entities; jaghane — on the hips; ātma-mukhyān — the confidential ministers of Bali Mahārāja; nābhyām — on the navel; nabhaḥ — the whole sky; kukṣiṣu — on the waist; sapta — seven; sindhūn — oceans; urukramasya — of the Supreme Personality of Godhead, who was acting wonderfully; urasi — on the bosom; ca — also; ṛkṣa-mālām — the clusters of stars.

sandhyām — večerní soumrak; vibhoḥ — Nejvyššího; vāsasi — v šatech; guhye — na přirození; aikṣat — viděl; prajāpatīn — různé Prajāpatie, kteří zplodili všechny živé bytosti; jaghane — na bocích; ātma-mukhyān — blízcí ministři Baliho Mahārāje; nābhyām — na pupku; nabhaḥ — celé nebe; kukṣiṣu — na pase; sapta — sedm; sindhūn — oceánů; urukramasya — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, který jednal úžasně; urasi — na prsou; ca — také; ṛkṣa-mālām — hvězdné galaxie.

Translation

Překlad

Bali Mahārāja saw beneath the garments of the Lord, who acts wonderfully, the evening twilight. In the Lord’s private parts he saw the Prajāpatis, and in the round portion of the waist he saw himself with his confidential associates. In the Lord’s navel he saw the sky, on the Lord’s waist he saw the seven oceans, and on the Lord’s bosom he saw all the clusters of stars.

Pod šaty Pána, který jedná úžasným způsobem, Bali Mahārāja viděl večerní soumrak. Na Jeho přirození viděl Prajāpatie a na bocích spatřil sám sebe se svými důvěrnými společníky. Viděl nebe na Pánově pupku, sedm oceánů na Jeho pase a všechny hvězdné galaxie na Jeho prsou.