Skip to main content

Text 20

Sloka 20

Devanagari

Dévanágarí

नैतत् परस्मा आख्येयं पृष्टयापि कथञ्चन ।
सर्वं सम्पद्यते देवि देवगुह्यं सुसंवृतम् ॥ २० ॥

Text

Verš

naitat parasmā ākhyeyaṁ
pṛṣṭayāpi kathañcana
sarvaṁ sampadyate devi
deva-guhyaṁ susaṁvṛtam
naitat parasmā ākhyeyaṁ
pṛṣṭayāpi kathañcana
sarvaṁ sampadyate devi
deva-guhyaṁ susaṁvṛtam

Synonyms

Synonyma

na — not; etat — this; parasmai — to outsiders; ākhyeyam — is to be disclosed; pṛṣṭayā api — even though questioned; kathañcana — by anyone; sarvam — everything; sampadyate — becomes successful; devi — O lady; deva-guhyam — very confidential even to the demigods; su-saṁvṛtam — very carefully kept confidential.

na — ne; etat — toto; parasmai — nezasvěceným; ākhyeyam — se má prozradit; pṛṣṭayā api — i kdyby se dotazoval; kathañcana — kdokoliv; sarvam — vše; sampadyate — bude úspěšné; devi — ó ženo; deva-guhyam — velice důvěrné, dokonce i pro polobohy; su-saṁvṛtam — pečlivě uchovávané v tajnosti.

Translation

Překlad

O lady, even if someone inquires, you should not disclose this fact to anyone. That which is very confidential is successful if kept secret.

Ó ženo, nikomu to neprozrazuj, i kdyby se tě někdo ptal. Důvěrné věci přinesou úspěch, jsou-li uchovány v tajnosti.