Skip to main content

Text 29

Sloka 29

Devanagari

Dévanágarí

नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे ।
सर्वभूतनिवासाय वासुदेवाय साक्षिणे ॥ २९ ॥

Text

Verš

namas tubhyaṁ bhagavate
puruṣāya mahīyase
sarva-bhūta-nivāsāya
vāsudevāya sākṣiṇe
namas tubhyaṁ bhagavate
puruṣāya mahīyase
sarva-bhūta-nivāsāya
vāsudevāya sākṣiṇe

Synonyms

Synonyma

namaḥ tubhyam — I offer my respectful obeisances unto You; bhagavate — unto the Supreme Personality of Godhead; puruṣāya — the Supreme Person; mahīyase — the best of all personalities; sarva-bhūta-nivāsāya — the person who lives in everyone’s heart; vāsudevāya — the Lord who lives everywhere; sākṣiṇe — the witness of everything.

namaḥ tubhyam — skládám Ti své uctivé poklony; bhagavate — Nejvyšší Osobnosti Božství; puruṣāya — Nejvyšší Osobo; mahīyase — nejlepší ze všech osobností; sarva-bhūta-nivāsāya — osobo, která přebýváš v srdci každého; vāsudevāya — Pane, který žiješ všude; sākṣiṇe — svědku všeho.

Translation

Překlad

O Supreme Personality of Godhead, greatest of all, who lives in everyone’s heart and in whom everyone lives, O witness of everything, O Vāsudeva, supreme and all-pervading person, I offer my respectful obeisances unto You.

Ó Nejvyšší Pane, největší ze všech, který žiješ v srdci každého a ve kterém žije každý, ó svědku všeho, Vāsudeve, nejvyšší a všeprostupující osobo, s úctou se Ti klaním.