Skip to main content

Text 14

Sloka 14

Devanagari

Dévanágarí

योऽसौ भगवता बद्ध: प्रीतेन सुतले पुन: ।
निवेशितोऽधिके स्वर्गादधुनास्ते स्वराडिव ॥ १४ ॥

Text

Verš

yo ’sau bhagavatā baddhaḥ
prītena sutale punaḥ
niveśito ’dhike svargād
adhunāste sva-rāḍ iva
yo ’sau bhagavatā baddhaḥ
prītena sutale punaḥ
niveśito ’dhike svargād
adhunāste sva-rāḍ iva

Synonyms

Synonyma

yaḥ — Bali Mahārāja; asau — he; bhagavatā — by the Personality of Godhead; baddhaḥ — bound; prītena — because of favor; sutale — in the kingdom of Sutala; punaḥ — again; niveśitaḥ — situated; adhike — more opulent; svargāt — than the heavenly planets; adhunā — at the present moment; āste — is situated; sva-rāṭ iva — equal to the position of Indra.

yaḥ — Bali Mahārāja; asau — on; bhagavatā — Osobností Božství; baddhaḥ — spoután; prītena — díky přízni; sutale — v království Sutala; punaḥ — znovu; niveśitaḥ — sídlící; adhike — bohatší; svargāt — nežli nebeské planety; adhunā — v tuto chvíli; āste — nachází se; sva-rāṭ iva — ve stejném postavení, jako má Indra.

Translation

Překlad

With great affection, the Personality of Godhead bound Bali and then installed him in the kingdom of Sutala, which is more opulent than the heavenly planets. Mahārāja Bali now resides on that planet and is more comfortably situated than Indra.

Nejvyšší Pán Baliho láskyplně spoutal a poté ho korunoval v království Sutala, které je bohatší než nebeské planety. Na této planetě nyní Mahārāja Bali sídlí a žije pohodlněji než Indra.