Skip to main content

Text 18

Sloka 18

Devanagari

Dévanágarí

सेहे रुजं सुदुर्मर्षां सत्त्वमालम्ब्य मातलि: ।
इन्द्रो जम्भस्य सङ्‌क्रुद्धो वज्रेणापाहरच्छिर: ॥ १८ ॥

Text

Verš

sehe rujaṁ sudurmarṣāṁ
sattvam ālambya mātaliḥ
indro jambhasya saṅkruddho
vajreṇāpāharac chiraḥ
sehe rujaṁ sudurmarṣāṁ
sattvam ālambya mātaliḥ
indro jambhasya saṅkruddho
vajreṇāpāharac chiraḥ

Synonyms

Synonyma

sehe — tolerated; rujam — the pain; su-durmarṣām — intolerable; sattvam — patience; ālambya — taking shelter of; mātaliḥ — the charioteer Mātali; indraḥ — King Indra; jambhasya — of the great demon Jambha; saṅkruddhaḥ — being very angry at him; vajreṇa — with his thunderbolt; apāharat — separated; śiraḥ — the head.

sehe — snášel; rujam — bolest; su-durmarṣām — nesnesitelnou; sattvam — trpělivost; ālambya — přijímající útočiště u; mātaliḥ — vozataj Mātali; indraḥ — král Indra; jambhasya — velkého démona Jambhy; saṅkruddhaḥ — na něhož se velice rozhněval; vajreṇa — svým bleskem; apāharat — oddělil; śiraḥ — hlavu.

Translation

Překlad

Although the pain was extremely severe, Mātali tolerated it with great patience. Indra, however, became extremely angry at Jambhāsura. He struck Jambhāsura with his thunderbolt and thus severed his head from his body.

Přestože Mātali zakoušel krutou bolest, s trpělivostí ji snášel. Indra se však na Jambhāsuru nesmírně rozhněval. Udeřil ho svým bleskem a tím mu oddělil hlavu od těla.