Skip to main content

Text 8

Sloka 8

Devanagari

Dévanágarí

रथिनो रथिभिस्तत्र पत्तिभि: सह पत्तय: ।
हया हयैरिभाश्चेभै: समसज्जन्त संयुगे ॥ ८ ॥

Text

Verš

rathino rathibhis tatra
pattibhiḥ saha pattayaḥ
hayā hayair ibhāś cebhaiḥ
samasajjanta saṁyuge
rathino rathibhis tatra
pattibhiḥ saha pattayaḥ
hayā hayair ibhāś cebhaiḥ
samasajjanta saṁyuge

Synonyms

Synonyma

rathinaḥ — fighters on chariots; rathibhiḥ — with the charioteers of the enemy; tatra — in the battlefield; pattibhiḥ — with the infantry soldiers; saha — with; pattayaḥ — the infantry of the enemy soldiers; hayāḥ — the horses; hayaiḥ — with the enemy’s soldiers; ibhāḥ — the soldiers fighting on the backs of elephants; ca — and; ibhaiḥ — with the enemy’s soldiers on the backs of elephants; samasajjanta — began to fight together on an equal level; saṁyuge — on the battlefield.

rathinaḥ — bojovníci na vozech; rathibhiḥ — s nepřátelskými vojáky na vozech; tatra — na bojišti; pattibhiḥ — s pěšími vojáky; saha — s; pattayaḥ — pěchota nepřítele; hayāḥ — koně; hayaiḥ — s vojáky nepřítele; ibhāḥ — vojáci bojující na zádech slonů; ca — a; ibhaiḥ — s nepřátelskými vojáky na slonech; samasajjanta — začali spolu bojovat na stejné úrovni; saṁyuge — na bojišti.

Translation

Překlad

On that battlefield, the charioteers fought with the opposing charioteers, the infantry soldiers with the opposing infantry, the soldiers on horseback with the opposing soldiers on horseback, and the soldiers on the backs of elephants with the enemy soldiers on elephants. In this way, the fighting took place between equals.

Na tomto bitevním poli bojovali vojáci na vozech se svými protivníky na vozech, pěšáci s nepřátelskou pěchotou, bojovníci na koních se svými soupeři na koních a vojáci na zádech slonů s nepřátelskými vojáky na slonech. Boj tedy probíhal mezi sobě rovnými.