Skip to main content

Text 25

Sloka 25

Devanagari

Dévanágarí

धर्मस्य सूनृतायां तु भगवान्पुरुषोत्तम: ।
सत्यसेन इति ख्यातो जात: सत्यव्रतै: सह ॥ २५ ॥

Text

Verš

dharmasya sūnṛtāyāṁ tu
bhagavān puruṣottamaḥ
satyasena iti khyāto
jātaḥ satyavrataiḥ saha
dharmasya sūnṛtāyāṁ tu
bhagavān puruṣottamaḥ
satyasena iti khyāto
jātaḥ satyavrataiḥ saha

Synonyms

Synonyma

dharmasya — of the demigod in charge of religion; sūnṛtāyām — in the womb of his wife named Sūnṛtā; tu — indeed; bhagavān — the Supreme Personality of Godhead; puruṣa-uttamaḥ — the Supreme Personality of Godhead; satyasenaḥ — Satyasena; iti — thus; khyātaḥ — celebrated; jātaḥ — took birth; satyavrataiḥ — the Satyavratas; saha — with.

dharmasya — polobůh dohlížející na náboženství; sūnṛtāyām — v lůně jeho manželky jménem Sūnṛtā; tu — vskutku; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; puruṣa-uttamaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; satyasenaḥ — Satyasena; iti — takto; khyātaḥ — oslavovaný; jātaḥ — narodil se; satyavrataiḥ — Satyavratové; saha — s.

Translation

Překlad

In this manvantara, the Supreme Personality of Godhead appeared from the womb of Sūnṛtā, who was the wife of Dharma, the demigod in charge of religion. The Lord was celebrated as Satyasena, and He appeared with other demigods, known as the Satyavratas.

V této manvantaře se Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, zjevil z lůna Sūnṛty, jež byla manželkou Dharmy, poloboha dohlížejícího na náboženství. Byl známý jako Satyasena a zjevil se společně s polobohy zvanými Satyavratové.