Skip to main content

Text 16

Sloka 16

Devanagari

Dévanágarí

स विक्रमन् पुत्रवधेप्सुरोजसा
निशम्य निर्ह्रादमपूर्वमद्भ‍ुतम् ।
अन्त:सभायां न ददर्श तत्पदं
वितत्रसुर्येन सुरारियूथपा: ॥ १६ ॥

Text

Verš

sa vikraman putra-vadhepsur ojasā
niśamya nirhrādam apūrvam adbhutam
antaḥ-sabhāyāṁ na dadarśa tat-padaṁ
vitatrasur yena surāri-yūtha-pāḥ
sa vikraman putra-vadhepsur ojasā
niśamya nirhrādam apūrvam adbhutam
antaḥ-sabhāyāṁ na dadarśa tat-padaṁ
vitatrasur yena surāri-yūtha-pāḥ

Synonyms

Synonyma

saḥ — he (Hiraṇyakaśipu); vikraman — exhibiting his prowess; putra-vadha-īpsuḥ — desirous of killing his own son; ojasā — with great strength; niśamya — hearing; nirhrādam — the fierce sound; apūrvam — never heard before; adbhutam — very wonderful; antaḥ-sabhāyām — within the jurisdiction of the great assembly; na — not; dadarśa — saw; tat-padam — the source of that tumultuous sound; vitatrasuḥ — became afraid; yena — by which sound; sura-ari-yūtha-pāḥ — the other leaders of the demons (not only Hiraṇyakaśipu).

saḥ — on (Hiraṇyakaśipu); vikraman — ukazující svou sílu; putra-vadha-īpsuḥ — toužící zabít vlastního syna; ojasā — s velkou silou; niśamya — když slyšel; nirhrādam — pronikavý zvuk; apūrvam — nikdy dříve neslyšený; adbhutam — úžasný; antaḥ-sabhāyām — uprostřed velké sněmovny; na — ne; dadarśa — viděl; tat-padam — zdroj toho burácení; vitatrasuḥ — začali se bát; yena — jehož vlivem (toho zvuku); sura-ari-yūtha-pāḥ — ostatní vůdci démonů (nejen Hiraṇyakaśipu).

Translation

Překlad

While showing his extraordinary prowess, Hiraṇyakaśipu, who desired to kill his own son, heard that wonderful, tumultuous sound, which had never before been heard. Upon hearing the sound, the other leaders of the demons were afraid. None of them could find the origin of that sound in the assembly.

Když Hiraṇyakaśipu, toužící zabít vlastního syna, předváděl svou neobyčejnou sílu, uslyšel tento úžasný, burácivý, dosud nikdy neslyšený zvuk. Když ho slyšeli ostatní vůdci démonů, začali se bát. Nikdo z nich nedokázal najít zdroj tohoto zvuku ve shromáždění.

Purport

Význam

In Bhagavad-gītā (7.8), Kṛṣṇa explains Himself by saying:

V Bhagavad-gītě (7.8) o sobě Kṛṣṇa říká:

raso ’ham apsu kaunteya
prabhāsmi śaśi sūryayoḥ
praṇavaḥ sarva-vedeṣu
śabdaḥ khe pauruṣaṁ nṛṣu
raso 'ham apsu kaunteya
prabhāsmi śaśi sūryayoḥ
praṇavaḥ sarva-vedeṣu
śabdaḥ khe pauruṣaṁ nṛṣu

“O son of Kuntī [Arjuna], I am the taste of water, the light of the sun and the moon, the syllable om in the Vedic mantras; I am the sound in ether and ability in man.” Here the Lord exhibited His presence everywhere by the tumultuous sound in the sky (śabdaḥ khe). The tumultuous thundering sound was proof of the Lord’s presence. The demons like Hiraṇyakaśipu could now realize the supreme ruling power of the Lord, and thus Hiraṇyakaśipu became afraid. However powerful a man may be, he always fears the sound of a thunderbolt. Similarly, Hiraṇyakaśipu and all the demons who were his associates were extremely afraid because of the presence of the Supreme Lord in the form of sound, although they could not trace out the source of the sound.

“Jsem chuť vody, ó synu Kuntī (Arjuno), jsem světlo slunce a měsíce, slabika oṁ ve védských mantrách, zvuk v éteru a schopnost v člověku.” Zde Pán projevil svou všudypřítomnost burácivým zvukem v nebi (śabdaḥ khe). Hřmění bylo důkazem, že je přítomný. Démoni jako Hiraṇyakaśipu nyní mohli poznat Pánovu svrchovanou moc, a Hiraṇyakaśipu se začal bát. Člověk, ať je jakkoliv mocný, se vždy bojí zvuku hromu. Hiraṇyakaśipu a všichni démoni, kteří byli jeho společníky, měli z přítomnosti Nejvyššího Pána v podobě zvuku nesmírný strach, i když nedokázali zjistit, odkud tento zvuk pochází.