Skip to main content

Text 20

Sloka 20

Devanagari

Dévanágarí

पादयो: पतितं बालं प्रतिनन्द्याशिषासुर: ।
परिष्वज्य चिरं दोर्भ्यां परमामाप निर्वृतिम् ॥ २० ॥

Text

Verš

pādayoḥ patitaṁ bālaṁ
pratinandyāśiṣāsuraḥ
pariṣvajya ciraṁ dorbhyāṁ
paramām āpa nirvṛtim
pādayoḥ patitaṁ bālaṁ
pratinandyāśiṣāsuraḥ
pariṣvajya ciraṁ dorbhyāṁ
paramām āpa nirvṛtim

Synonyms

Synonyma

pādayoḥ — at the feet; patitam — fallen; bālam — the boy (Prahlāda Mahārāja); pratinandya — encouraging; āśiṣā — with blessings (“My dear child, may you live long and be happy” and so on); asuraḥ — the demon Hiraṇyakaśipu; pariṣvajya — embracing; ciram — for a long time due to affection; dorbhyām — with his two arms; paramām — great; āpa — obtained; nirvṛtim — jubilation.

pādayoḥ — u nohou; patitam — jenž padl; bālam — chlapce; pratinandya — povzbuzující; āśiṣā — požehnáními (“Můj milý chlapče, ať máš dlouhý život a jsi šťastný” atd.); asuraḥ — démon Hiraṇyakaśipu; pariṣvajya — objímající; ciram — dlouho z náklonnosti; dorbhyām — oběma pažemi; paramām — velkou; āpa — dostal; nirvṛtim — radost.

Translation

Překlad

When Hiraṇyakaśipu saw that his child had fallen at his feet and was offering obeisances, as an affectionate father he immediately began showering blessings upon the child and embraced him with both arms. A father naturally feels happy to embrace his son, and Hiraṇyakaśipu became very happy in this way.

Když Hiraṇyakaśipu viděl, že mu jeho dítě padlo k nohám a skládá mu poklony, jako milující otec mu ihned začal udílet požehnání a objal ho. Každý otec rád objímá svého syna, a Hiraṇyakaśipu byl také velice šťastný.