Skip to main content

Text 3

Sloka 3

Devanagari

Dévanágarí

करालदंष्ट्रोग्रद‍ृष्टय‍ा दुष्प्रेक्ष्यभ्रुकुटीमुख: ।
शूलमुद्यम्य सदसि दानवानिदमब्रवीत् ॥ ३ ॥

Text

Verš

karāla-daṁṣṭrogra-dṛṣṭyā
duṣprekṣya-bhrukuṭī-mukhaḥ
śūlam udyamya sadasi
dānavān idam abravīt
karāla-daṁṣṭrogra-dṛṣṭyā
duṣprekṣya-bhrukuṭī-mukhaḥ
śūlam udyamya sadasi
dānavān idam abravīt

Synonyms

Synonyma

karāla-daṁṣṭra — with terrible teeth; ugra-dṛṣṭyā — and fierce glance; duṣprekṣya — horrible to see; bhru-kuṭī — with frowning eyebrows; mukhaḥ — whose face; śūlam — trident; udyamya — raising; sadasi — in the assembly; dānavān — to the demons; idam — this; abravīt — spoke.

karāla-daṁṣṭra — s hrozivými zuby; ugra-dṛṣṭyā — a nelítostným pohledem; duṣprekṣya — na něž bylo strašné se dívat; bhru-kuṭī — se svraštělým obočím; mukhaḥ — jehož tvář; śūlam — trojzubec; udyamya — pozdvihující; sadasi — na shromáždění; dānavān — démonům; idam — toto; abravīt — pravil.

Translation

Překlad

Exhibiting his terrible teeth, fierce glance and frowning eyebrows, terrible to see, he took up his weapon, a trident, and thus began speaking to his associates, the assembled demons.

S vyceněnými hrozivými zuby, nelítostným pohledem a svraštělým obočím, na něž bylo strašné pohlédnout, pozdvihl svou zbraň — trojzubec—a začal promlouvat ke svým společníkům, shromážděným démonům.