Skip to main content

Text 9

Sloka 9

Devanagari

Dévanágarí

ततो निर्गत्य सहसा कविराङ्गिरस: प्रभु: ।
आययौ स्वगृहं तूष्णीं विद्वान्श्रीमदविक्रियाम् ॥ ९ ॥

Text

Verš

tato nirgatya sahasā
kavir āṅgirasaḥ prabhuḥ
āyayau sva-gṛhaṁ tūṣṇīṁ
vidvān śrī-mada-vikriyām
tato nirgatya sahasā
kavir āṅgirasaḥ prabhuḥ
āyayau sva-gṛhaṁ tūṣṇīṁ
vidvān śrī-mada-vikriyām

Synonyms

Synonyma

tataḥ — thereafter; nirgatya — going out; sahasā — suddenly; kaviḥ — the great learned sage; āṅgirasaḥ — Bṛhaspati; prabhuḥ — the master of the demigods; āyayau — returned; sva-gṛham — to his home; tūṣṇīm — being silent; vidvān — having known; śrī-mada-vikriyām — deterioration because of madness due to opulence.

tataḥ — poté; nirgatya — vyšel; sahasā — náhle; kaviḥ — velký učený mudrc; āṅgirasaḥ — Bṛhaspati; prabhuḥ — učitel polobohů; āyayau — vrátil se; sva-gṛham — do svého domova; tūṣṇīm — tiše; vidvān — věděl; śrī-mada-vikriyām — úpadek kvůli šílenství, jehož příčinou bylo bohatství.

Translation

Překlad

Bṛhaspati knew everything that would happen in the future. Seeing Indra’s transgression of etiquette, he completely understood that Indra was puffed up by his material opulence. Although able to curse Indra, he did not do so. Instead, he left the assembly and in silence returned to his home.

Bṛhaspati věděl vše, co se má stát v budoucnosti. Když viděl Indrovo porušení pravidel etikety, bylo mu zcela jasné, že Indra zpychl vlivem svého bohatství. I když ho mohl proklít, neučinil tak — místo toho opustil shromáždění a v tichosti se vrátil domů.